Trestní záležitosti

Pomůžeme Vám vyřešit všechny potíže s trestním zákoníkem!


Dostali jste se do potíží s trestním zákoníkem a potřebujete v dané oblasti pomoci a zastoupit? Klientům poskytujeme kompletní právní služby trestního práva a advokátní zastoupení v případu. Můžeme Vás zastoupit v průběhu každé fáze trestního řízení před příslušnými orgány či následně před soudem.

Naši právníci Vám rovněž pomohou i při běžném podání vysvětlení na Policii ČR, aby nebyla porušována Vaše práva a měli jste jistotu, že ze strany orgánů činých v trestním řízení budou dodržovány veškeré zákony.

Váš případ si před převzetím obhajoby v trestním řízení kompletně prostudujeme, navrhneme odpovídající postupy a strategii, jak v rámci trestního stíhání konat a pomůžeme Vám minimalizovat negativní následky a nepříjemnosti, které jsou s každým trestním řízením spojené.

Potřebujete naopak řešit podání trestního oznámení na policii, protože vystupujete jako poškozený? I v této situaci Vám můžeme pomoci a kompletně Vás při podání trestního oznámení právně zastoupit. Neváhejte nás kontaktovat!

trestní odpovědnost právnická osoba

Přehled a ceny právních služeb v oblasti trestního práva


ZASTOUPENÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Zastoupíme Vás v každé fázi trestního řízení a pomůžeme Vám minimalizovat negativní následky s ním spojené.

Nejoblíbenější služby z kategorie zastoupení v trestním řízení

Kompletní zastoupení v trestním řízení (obhajoba v trestním řízení)

Využijte služeb zkušeného advokáta v rámci celého trestního řízení a spolehněte se na to, že jsou hájena vaše práva!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Obhajoba obžalovaného v trestním řízení

Nechte se během trestního řízení obhajovat zkušenými odborníky, kteří vždy hájí vaše právo
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Podmíněné zastavení trestního stíhání

Využijte služeb našich zkušených advokátů a vyhněte se záznamu v rejstříku trestů!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Přítomnost advokáta při podání vysvětlení

Využijte možnost přítomnosti advokáta již během podávání vysvětlení policii, pomůžete si tak v rámci dalších fází trestního řízení.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Přítomnost obhájce při výslechu obviněného a svědků

Využijte při výsleších svědků i obviněného možnost přítomnosti advokáta, který v této fázi může klást rozhodující otázky.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Zastoupení poškozeného v trestním řízení

Využijte jakožto poškozený služeb advokáta, který zajistí, aby byla naplněna všechna vaše práva včetně nároku na náhradu škody.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


SAMOSTATNÉ ÚKONY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Pokud nevyžadujete komplexní zastoupení v průběhu celého trestního případu, můžete se s námi domluvit pouze na jednotlivých úkonech, např. pro Vás sepíšeme požadované dokumenty.

Nejoblíbenější služby z oblasti samostatné úkony v trestním řízení

Dovolání k nejvyššímu soudu

Využijte možnost dovolání k nejvyššímu soudu, pokud nejste spokojeni s rozhodnutím odvolacího soudu.
od 10 990 Kč
Více informací

Návrh na obnovu řízení

Využijte všechny nové důkazy či skutečnosti, které soud dosud neznal, a podejte prostřednictvím zkušeného advokáta návrh na obnovu řízení.
od 6 990 Kč
Více informací

Návštěva ve vězení

Využijte neomezené možnosti advokáta v rámci návštěv klienta ve věznici, jde o výhodu, kterou rodina nedisponuje.
od 2 490 Kč
Více informací

Odvolání k odvolacímu soudu

Využijte možnost podání odvolání proti rozsudku soudu, včasné řešení s advokátem může mít zcela klíčovou roli.
od 7 990 Kč
Více informací

Stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání

Využijte své právo podat stížnost na zahájení trestného stíhání, díky odbornému a rychlému jednání advokáta může celá situace dopadnout ve váš prospěch.
od 6 990 Kč
Více informací

Stížnost proti vzetí do vazby

Braňte se proti uvalení vazby, máte právo! Naši zkušení advokáti pro vás připraví stížnost na míru, se kterou máte šanci na úspěch.
od 6 990 Kč
Více informací

Žádost o odklad výkonu trestu

Využijte možnost odkladu trestu odnětí svobody. Díky důkladně sepsané žádosti advokátem může soud přihlédnout k vašemu zdravotnímu stavu.
od 4 490 Kč
Více informací

Žádost o podmíněné propuštění a podmíněné upuštění od výkonu trestu

Využijte možnost zkrácení trestu odnětí svobody a podejte prostřednictvím zkušeného advokáta žádost o podmíněné propuštění.
od 5 990 Kč
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


TRESTNÉ ČINY PRÁVNICKÝCH OSOB

Řešíte problém s trestnou činností spojenou s Vaší právnickou osobou nebo statutárním orgánem? I zde Vám můžeme pomoci! Také Vám můžeme připravit a nastavit celý compliance program, aby již nic podobného nehrozilo.

Služby z oblasti trestné činy a právnické osoby

Compliance programy pro firmy

Vyhněte se jako firma trestnímu stíhání, nastavíme vám compliance program na míru a v souladu se zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Trestní odpovědnost jednatele

Jednatel má trestní odpovědnost a hrozí mu trestí stíhání za jeho jednání v rámci společnosti. Naši zkušení právníci vás zastoupí po celou dobu trestního řízení.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Trestní odpovědnost právnických osob

Ochraňte svoji společnost. Pomůžeme vám s řešením trestní odpovědnosti vaší firmy i s obhajobou v trestním řízení.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


TRESTNÉ ČINY, NA KTERÉ SE SPECIALIZUJEME

Zde naleznete přehled trestných činů, na které se v rámci naší kanceláře specializujeme a se kterými máme největší zkušenosti.

Nejoblíbenější služby trestního práva z oblasti naší specializace

Legalizace výnosů z trestné činnosti

Braňte se v případech podezření z tzv. praní špinavých peněz a oslovte našeho advokáta, který povede vaši obhajobu a zajistí minimalizaci případných škod.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Maření výkonu úředního rozhodnutí

Zvyšte si šanci na úspěch. Zajistíme vám právní zastoupení a vedení vaší obhajoby.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby

Po právní konzultaci a analýze případu navrhujeme nejlepší možné řešení, včetně využití institutu účinné lítosti, a eliminujeme možné následky.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Podvod, pojistný podvod, dotační podvod

Řešení pro trestný čin podvodu? Kvalitní obhajoba, kterou vám na míru připravíme tak, aby opravdu fungovala.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Porušení povinnosti při správě cizího majetku

Máte problém s policií kvůli správě cizího majetku? Obraťte se na specialisty v této oblasti, kdy vám v celém trestním řízení zastoupíme.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

Kontaktujte naší advokátní kancelář včas a preventivně odstraňte možná rizika. Pokud proti vám bylo zahájeno trestní stíhání, připravíme pro vás obhajobu.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

Orientace v této oblasti práva vyžaduje znalosti trestního i finančního práva, a proto kontaktujte naši advokátní kancelář.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Zpronevěra

Hrozí vám trestní stíhání, nebo jste už byli obviněni kvůli zpronevěře? Naši právníci vám připraví kompletní obhajobu.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě

Řešíte trestný čin v souvislosti s veřejnou zakázkou? Zanalyzujeme celý váš případ a navrhneme vám nejlepší strategii a přípravu obhajoby.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Ublížení na zdraví

Trestný čin ublížení na zdraví můžete způsobit velmi snadno. Jeho řešení na policii a u soudu ovšem není žádná legrace. Proto je třeba mít kvalitní právní tým, který vám pomůže.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Znásilnění

Obvinění z trestného činu znásilnění může pěkně zkomplikovat život. Naši advokáti vás zastoupí a pomohou vám vše vyřešit.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Útisk

Jsme první právní pomoc pro osoby obviněné při řešení obhajoby trestného činu útisku, ale i pro poškozené.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují