Samostatné úkony v trestním řízení

Zastoupíme Vás v průběhu celého trestního řízení!


V případě, že se člověk ocitne jako účastník trestního řízení, jedná se o velmi nepříjemnou situaci. Orgány činné v trestním řízení často využívají neznalosti podezřelého či  obviněného a snaží se ho tlačit tam, kde rozhodně nechce být a velmi často jsou tak poškozována jeho práva. Trestní řízení má rovněž několik fází a může být složité se v něm orientovat. Každá z těchto fází s sebou nese určitá specifika a možnosti, kterých je možné využít.

Našim klientům poskytujeme komplexní zastoupení v průběhu celého trestního řízení, kdy se o vše potřebné postaráme za Vás. Po převzetí případu si společně nastavíme tu nejvhodnější strategii, která má největší šanci na úspěch. V rámci jednotlivých fází trestního řízení pak využíváme veškerých prostředků, které nám zákony umožňují, abychom minimalizovali negativní následky. Neváhejte se na nás obrátit!

trestní odpovědnost právnická osoba

Přehled a ceny služeb v kategorii zastoupení v trestním řízení


Dovolání k nejvyššímu soudu

Využijte možnost dovolání k nejvyššímu soudu, pokud nejste spokojeni s rozhodnutím odvolacího soudu.
od 10 990 Kč
Více informací

Návrh na obnovu řízení

Využijte všechny nové důkazy či skutečnosti, které soud dosud neznal, a podejte prostřednictvím zkušeného advokáta návrh na obnovu řízení.
od 6 990 Kč
Více informací

Návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání

Obraťte se na naše advokáty, kteří vám pomohou vyvarovat se nejtemnějším koncům a udělají maximum pro zastavení trestního stíhání.
od 4 490 Kč
Více informací

Návštěva ve vězení

Využijte neomezené možnosti advokáta v rámci návštěv klienta ve věznici, jde o výhodu, kterou rodina nedisponuje.
od 2 490 Kč
Více informací

Odpor proti trestnímu příkazu

Braňte se proti trestnímu příkazu vydanému soudem, naši advokáti vše zajistí v zákonné osmidenní lhůtě.
od 4 990 Kč
Více informací

Odvolání k odvolacímu soudu

Využijte možnost podání odvolání proti rozsudku soudu, včasné řešení s advokátem může mít zcela klíčovou roli.
od 7 990 Kč
Více informací

Příprava trestního oznámení

Pokud jste se rozhodli podat trestní oznámení, jednejte co nejrychleji a využijte služeb zkušeného advokáta.
od 3 990 Kč
Více informací

Stížnost pro porušení zákona

Podnět na stížnost pro porušení zákona vždy putuje do rukou ministra spravedlnosti, proto nechte přípravu na zkušených advokátech.
od 3 990 Kč
Více informací

Stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání

Využijte své právo podat stížnost na zahájení trestného stíhání, díky odbornému a rychlému jednání advokáta může celá situace dopadnout ve váš prospěch.
od 6 990 Kč
Více informací

Stížnost proti vzetí do vazby

Braňte se proti uvalení vazby, máte právo! Naši zkušení advokáti pro vás připraví stížnost na míru, se kterou máte šanci na úspěch.
od 6 990 Kč
Více informací

Ústavní stížnost

Využijte možnost podat ústavní stížnost, naši advokáti vám poradí, kdy na to máte právo a jak postupovat.
od 15 990 Kč
Více informací

Účast při úkonech v trestním řízení

Nepodceňte trestní řízení v žádné z jeho fází a vždy postupujte pod odborným dohledem obhájce, který může celou situaci dramaticky zvrátit.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Žádost o odklad výkonu trestu

Využijte možnost odkladu trestu odnětí svobody. Díky důkladně sepsané žádosti advokátem může soud přihlédnout k vašemu zdravotnímu stavu.
od 4 490 Kč
Více informací

Žádost o podmíněné propuštění a podmíněné upuštění od výkonu trestu

Využijte možnost zkrácení trestu odnětí svobody a podejte prostřednictvím zkušeného advokáta žádost o podmíněné propuštění.
od 5 990 Kč
Více informací

Žádost o vymazání z rejstříku trestů / zahlazení odsouzení

Zbavte se záznamu v trestním rejstříku! Odborně sepsaná žádost vám může otevřít zcela nové obzory, nejen na trhu práce.
od 4 490 Kč
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují