Náhrada škody a odškodnění

Byla vám způsobena škoda? Pomůžeme vám s vymožením náhrady škody!


V životě každého z nás se mohou vyskytnout negativní události, které vám mohou způsobit značné komplikace. V případě, že takovou událost zaviní třetí strana a způsobí vám škodu na majetku nebo na zdraví (újmu), je často nutné zvolit řešení právní cestou, abyste se domohli náhrady škody. Často je možné se s osobou, která škodu způsobila, rozumně domluvit, ale existuje celá řada případů, kdy vám způsobitel škodu nahradit nechce, nebo dokonce popírá, že vám nějakou škodu způsobil.

V takových případech je nutné řešit vaše nároky právní cestou. Naše kancelář se zabývá vymáháním náhrady škody po osobě, která vám ji způsobila. Dokážeme řešit náhrady škody v oblastech dopravních nehod, pracovních úrazů, nemoci z povolání, běžné škody na majetku, sporů s pojišťovnami ohledně krácení pojistného plnění a v mnoha dalších. Nenechte druhé, aby vás zkrátili na vašich právech a nenesli žádnou odpovědnost za vaši újmu!

Mnoho lidí si bohužel ani neuvědomí, že mají na náhradu jim vzniklé škody opravdu nárok a pouze se s danou situací smíří, aniž by se rozhodli bránit. To je ale chyba, protože tím dojde ke zkrácení vašich práv. A od toho jsme tady my, aby se tohle nestalo. Váš případ posoudíme a profesionálně zhodnotíme, jaká je pravděpodobnost úspěšného vymožení náhrady a rádi vás v celé věci zastoupíme.

žádost o odškodnění

Přehled právních služeb v oblasti náhrady škody


Na řešení problémů v oblasti náhrady škody jsme specialisti. Neumíme vám pomoci s opravou majetku nebo zdravotní rekonvalescencí, ale rozhodně vám dokážeme pomoci získat to, na co máte nárok, aby pro vás celá situace skončila k vaší spokojenosti a dostali jste adekvátní zadostiúčinění.

Nárok na náhradu škody vůči státu

Poškodil vás stát nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem? Nebojte se chtít po něm peníze – zastoupíme vás a pomůžeme vám váš nárok vymoci!
od 10 % z vymoženého plnění
Více informací

Krácení pojistného plnění pojišťovnou

Ještě jste od pojišťovny neviděli ani korunu, ačkoli na pojistné plnění máte nepopiratelný nárok? My ho za vás vymůžeme!
od 10 % z vymoženého plnění
Více informací

Pochybení v rámci lékařské péče

Dopustil se lékař při vašem zákroku chyby a způsobil vám újmu? Pomůžeme vám domoci se odpovídající kompenzace, na kterou máte nárok!
od 10 % z vymoženého plnění
Více informací

Pracovní úraz nebo nemoc z povolání

Zdravotní následky vaší práce nesmí zůstat bez náležité kompenzace – zastoupíme vás při vymáhání toho, na co máte nárok!
od 10 % z vymoženého plnění
Více informací

Vymáhání náhrady škody po nájemci

Způsobil Vám nájemce škodu na Vaší nemovitosti? Braňte své nároky právní cestou. Při vymáhání náhrady škody po nájemci Vás zastoupíme.
10 – 25 % z vymožené částky
Více informací

Zastoupení advokátem při vymáhání náhrady škody

Vznikla vám škoda, chcete ji vymáhat, ale nevíte jak? Právě jste našli řešení! Naši právníci se postarají o řešení.
od 10% z vymoženého plnění
Více informací

Řešení jiného nároku

Zastoupíme vás při vymáhání jakéhokoli nároku, ať už vzniklého ze zákona či smlouvy, a pomůžeme vám získat vše, na co máte nárok.
od 10 % z vymoženého plnění
Více informací

Škoda na majetku

Zajistíme, abyste nepromeškali žádnou lhůtu k uplatnění vašeho práva, a pomůžeme vám domoci se všeho, na co máte ze zákona nárok.
od 10 % z vymoženého plnění
Více informací

Škoda na životě

Pokud si přejete získat patřičné odškodnění za zaviněné usmrcení vašeho blízkého, zařídíme, aby byl váš nárok uplatněn včas a se všemi potřebnými náležitostmi.
od 10 % z vymoženého plnění
Více informací

Škoda společnosti způsobená jednatelem

Způsobil jednatel vaší společnosti škodu porušením svých povinností a vy si nevíte rady, co s tím dělat? Od toho tu jsme my!
od 10 % z vymoženého plnění
Více informací

Škoda v důsledku trestného činu

Uplatníme za vás váš nárok u příslušného orgánu činného v trestním řízení a v celé věci vás zastoupíme tak, aby vám neunikla žádná lhůta.
od 10 % z vymoženého plnění
Více informací

Škoda z dopravní nehody

Pokud vám při dopravní nehodě někdo způsobil hmotnou škodu, pomůžeme vám uplatnit a získat odpovídající odškodnění.
od 10 % z vymoženého plnění
Více informací

Škoda způsobená neplněním smluvních povinností

Utíkají vám peníze vlivem porušování smlouvy druhou smluvní stranou? My to tak nenecháme a ve vymáhání vašich nároků vás zastoupíme!
od 10 % z vymoženého plnění
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují