Ochrana podnikání

Pomůžeme ochránit i Vaše podnikání!


Máte firmu nebo jste samostatný podnikatel? Znáte veškeré předpisy, které se týkají Vašeho oboru, ve kterém podnikáte? Komplikovanost legislativy a neustále se měnící podoba zákonů klade na podnikatele obrovské nároky. Za některé prohřešky pak hrozí i zcela likvidační sankce a podnikání se tak stává spíše noční můrou.

Naším úkolem je pomoci firmám a podnikatelům se v zákonech a nařízeních vyznat a nastavit celou strukturu podnikání tak, aby vše fungovalo, jak má. Vždy důkladně analyzujeme a poznáváme konkrétní podnikatelskou činnost. Navrhujeme taková řešení a opatření, abychom veškerá rizika zcela eliminovali nebo alespoň minimalizovali.

Dokážeme nastavit celou firemní strukturu a připravit veškerou dokumentaci. Podnikatelům šetříme čas, a aby se mohli plně věnovat svému podnikání a vydělávání peněz. Pomůžeme Vám co nejvíce omezit rizika odpovědnosti a ochránit celé Vaše podnikání i Váš majetek.

Přehled a ceny právních služeb v oblasti ochrana podnikání


NASTAVENÍ FIREMNÍ STRUKTURY

Dobře nastavená firemní struktura je úplný základ. Bez tohoto základu se zcela zbytečně vystavíte potenciálním rizikům. Ve spolupráci s daňovými poradci vše připravíme, abyste i co nejvíce peněz ušetřili.

Nejoblíbenější služby z kategorie nastavení firemních struktur

Analýza rizik firemní struktury

Provedeme komplexní analýzu rizik celé Vaší firemní struktury, rozhodujících orgánů i podnikatelských rizik. Navrhneme vhodné postupy řešení.
dle náročnosti
Více informací

Anonymita vlastnictví firmy

Pomůžeme Vám s přípravou anonymní struktury vlastnictví firmy a s nastavením všech procesů.
dle náročnosti
Více informací

Návrh firemní struktury

Navrhneme komplexní strukturu Vaší společnosti podle oborů Vašeho podnikání a nastavíme personální a řídící strukturu s ohledem na bezpečnost.
dle náročnosti
Více informací

Založení akciové společnosti a.s.

Pomůžeme Vám se založením akciové společnosti a se všemi formalitami včetně zajištění zápisu do OR.
od 29 990 Kč
Více informací

Založení společnosti s ručením omezeným s.r.o.

Podnikejte bezpečně se založte si s.r.o.! O proces založení společnosti s ručením omezeným se postaráme za Vás až po zápis do OR.
od 19 990 Kč
Více informací

Zákaz konkurence mezi společníky

Máte společníky ve firmě? Pojistěte se, že Vám nevytvoří další konkurenci. Připravíme Vám potřebnou ochranu na míru Vaší firmě.
od 2 990 Kč
Více informací

Založení Evropské společnosti SE

Získejte akciovou společnost s evropským formátem a statusem exkluzivity. Založíme Vám Evropskou společnost SE!
od 69 900 Kč
Více informací

Založení holdingové struktury a dceřinných společností

Naplánování a vytvoření struktury firem, mateřské společnosti a dceřinných společností s vyčleněním různých obchodních činností.
dle náročnosti
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Velké množství firem se vůbec nestará o ochranu svých práv v oblasti duševního vlastnictví. Často ale právě duševní vlastnictví představuje jednu z nejvyšších hodnot, se kterými firma pracuje. Pokud se k tomu přidá nekalá konkurence, podnikatelé mohou zbytečně přijít o mnoho peněz.

Nejoblíbenější služby z oblasti ochrana duševního vlastnictví

Obrana proti nekalé soutěži a parazitování na pověsti

Porušuje třetí subjekt práva Vašeho duševního vlastnictví nebo parazituje na Vaší pověsti? Pomůžeme Vám se efektivně bránit!
dle náročnosti
Více informací

Registrace mezinárodní ochranné známky

Komplexní příprava dokumentů a žádosti o získání mezinárodní ochranné známky.
od 14 990 Kč
Více informací

Registrace ochranné známky pro EU

Efektivní ochrana duševního vlastnictví ve všech zemích Evropské unie. Postaráme se o celý proces registrace.
od 34 990 Kč
Více informací

Registrace ochranné známky pro ČR

Zajistíme Vám registraci ochranné známky v ČR a ochranu před nekalou konkurencí.
od 14 990 Kč
Více informací

Registrace označení původu a zeměpisného označení

Dosáhněte vyšší konkurenceschopnosti Vašich výrobků díky registraci označení původu a zeměpisného označení!
dle rozsahu
Více informací

Registrace patentu

Vynalezli jste jako první nový výrobek nebo technický postup a chcete ho ochránit před konkurencí? Patentujte si ho!
dle rozsahu
Více informací

Registrace průmyslového vzoru

Ochraňte své originální designové řešení před konkurencí. Zaregistrujte si průmyslový vzor!
od 18 990 Kč
Více informací

Registrace užitného vzoru

Ochraňte svá nová technická řešení před konkurencí. Zaregistrujte si ochranu v podobě užitného vzoru!
od 19 990 Kč
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


OCHRANA MAJETKU FIRMY

I pokud přijde řada na movitý nebo nemovitý majetek, celá řada podnikatelů jej dostatečně nechrání. Často stačí i kvalitní pojištění proti případným rizikům a potenciálním hrozbám. Také je dobré nezapomenout na ty správné zajišťovací instrumenty a vyhnout se druhotné platební neschopnosti.

Nejoblíbenější služby z oblasti ochrana majetku firmy

Nominee služby statutárního orgánu

Potřebujete do firmy zajistit osobu pro výkon statutárního orgánu? Ať již za účelem omezení odpovědnosti, zvýšení míry soukromí nebo potenciálního střetu zájmů? Pomůžeme Vám.
od 9 490 Kč/měsíčně
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V mnoha případech je možné poměrně významně omezit svoji odpovědnost a tím i celou řadu potenciálních rizik. Podnikatelé se nad však často vůbec nezamýšlejí!

Nejoblíbenější služby z oblasti omezení odpovědnosti

Omezení odpovědnosti statutárního orgánu

Minimalizujeme odpovědnosti a rizika pro členy statutárních orgánů. Nastavíme související compliance programy a veškerou potřebnou dokumentaci.
dle náročnosti
Více informací

Omezení odpovědnosti za škody při podnikatelské činnosti

Pomůžeme Vám aplikovat veškeré možné nástroje za účelem minimalizace rizik vyplývajících z odpovědnosti podnikatele za škodu.
dle náročnosti
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


OMEZENÍ RIZIK VE VZTAHU K ZAMĚSTNANCŮM

Zaměstnanci mohou být motorem firmy, ale ti nesprávní ji také mohou položit. Podnikatelé často vůbec nemyslí na to, že by se něco podobného mohlo stát. Přitom je nutné se chránit, mít v pořádku kompletní pracovněprávní dokumentaci.

Nejoblíbenější služby z oblasti omezení rizik ve vztahu k zaměstnancům

Vnitřní předpisy firmy

Za účelem zvýšení ochrany Vaší firmy a jejích částí pro Vás připravíme na míru celý systém řešení vnitřních procesů tak, aby opravdu správně fungovaly.
dle náročnosti
Více informací

Dohoda o konkurenční doložce

Ochraňte své know-how před zaměstnanci a dalšími neoprávněnými osobami díky konkurenční doložce.
od 3 490 Kč
Více informací

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů

Svěřujete zaměstnancům drahé předměty a chcete se ochránit před jejich poškozením nebo ztrátou? Uzavřete dohodu o odpovědnosti!
od 2 990 Kč
Více informací

Vymáhání náhrady škody po zaměstnanci

Zastoupíme Vás při vymáhání náhrady škody po zaměstnanci, který Vám škodu způsobil. Od začátku až do konce vč. exekuce.
15 – 25 % z vymožené částky
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


OMEZENÍ RIZIK VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

Ne vždy je produkt zcela bez závad. V takovém případě je potřeba počítat s případnými reklamacemi i potenciálními spory. Kvalitní dokumentace a smlouvy a dokáží ušetřit mnoho starostí!

Nejoblíbenější služby z oblasti omezení rizik ve vztahu k zákazníkům

Obchodní podmínky internetového obchodu

Máte eshop a podnikáte na internetu? Pamatujte na kvalitně zpracované obchodní podmínky, které musí splňovat mnoho zákonných náležitostí!
od 6 990 Kč
Více informací

Objednávka zboží nebo služeb

Písemná objednávka zboží nebo služeb s Vašimi zákazníky Vám pomůže pro posílení Vaší právní jistoty ve smluvním vztahu.
od 2 990 Kč
Více informací

Omezení odpovědnosti vůči zákazníkům

Pomůžeme Vám nastavit veškeré firemní procesy a dokumenty tak, abychom omezili potenciální rizika ze strany Vašich zákazníků.
dle náročnosti
Více informací

Reklamační řád nebo reklamační podmínky

Postaráme se, že budete mít veškeré reklamační dokumenty v pořádku. Připravíme Vám na míru reklamační řád nebo reklamační podmínky!
od 4 990 Kč
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů nabyla na významu po zavedení GDPR. Kontroly ze strany ÚOOÚ se bohužel také staly nástrojem konkurenčního boje. Pokud ale podnikatel nemá v pořádku všechnu dokumentaci, mohou se na něm podepsat až likvidační pokuty! Je tedy důležité, aby veškerý offline i online prodej fungoval v souladu s GDPR.

Nejoblíbenější služby z oblasti ochrana osobních údajů

GDPR a zajištění souladu dokumentů a procesů

Pomůžeme Vám s přípravou dokumentů a nastavením procesů ve Vaší společnosti tak, aby vše bylo v souladu s nařízením GDPR.
dle náročnosti
Více informací

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracováváte osobní údaje Vašich klientů? Připravíme Vám souhlas se zpracováním osobních údajů podle nového nařízení GDPR!
od 2 490 Kč
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


LEGISLATIVA A DAŇOVÁ REGULACE

Komplikovaná a přebujelá legislativa může být důvodem, proč se někteří ani do podnikání nepustí. S naším monitoringem legislativy a přípravou na nově zaváděné legislativní změny do praxe však budete v suchu.

Nejoblíbenější služby z oblasti legislativa a daňová regulace

Analýza právních rizik legislativních změn

Provedeme komplexní analýzu rizik celé Vaší firemní struktury, rozhodujících orgánů i podnikatelských rizik. Navrhneme vhodné postupy řešení.
od 5 990 Kč
Více informací

Daňová optimalizace

Řešíte optimalizaci své daňové povinnosti? Pomůžeme Vám najít efektivní variantu a strukturu, která bude v souladu s právními předpisy.
2 490 Kč/hod.
Více informací

Monitoring legislativy

Nenechte se překvapit změnou legislativy. S naším monitoringem budete včas informováni o nastávajících změnách!
od 2 990 Kč/měsíc
Více informací

Zápis do evidence skutečných majitelů

Pomůžeme Vám připravit veškeré dokumenty potřebné k zápisu do evidence skutečných majitelů a zápis pro Vás zajistíme.
od 3 990 Kč
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


Proč se vám naše právní služby budou líbit


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují