Co je rozhodčí doložka?

Smluvní strany se mohou dohodnout, že spory z určité smlouvy budou projednávány v rámci rozhodčího řízení, tzn. bude vydán rozhodčí nález, který vydal rozhodce či rozhodčí soud. Vzhledem k vyšší ochranně spotřebitele bývají často tyto rozhodčí doložky neplatné. Rozhodčí doložka musí být zpravidla sjednána zvlášť jako samostatná smlouva. Rozhodčí řízení bývá často pro klienta nevýhodné, ale často je možné ho napadnout u obecných soudů.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.