Co je to blokové řízení?

Při zjištění přestupku nemusí být nutně zahájeno správní řízení, ale správní orgán může tzv. příkazem na místě uložit pokutu, pokud obviněný nebo jeho zástupce souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací tohoto skutku a s uložením pokuty včetně její výše. Příkazem na místě lze uložit pokutu nejvýše 10.000,- Kč, mladistvému 2.500,- Kč. Pokud je příkazem na místě ukládána pokuta, obdrží obviněný příkazový blok, který podepíše. Podpisem se příkaz na místě stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.