Co je to právní moc a vykonatelnost správního rozhodnutí?

Právní moc správního rozhodnutí je vlastnost tohoto rozhodnutí, která má dvě stránky. Formální stránkou právní moci je to, že rozhodnutí je konečné a nelze jej napadnout řádným opravným prostředkem. Materiální stránkou je, že rozhodnutí je závazné a nezměnitelné jak pro všechny účastníky, tak pro správní orgány. Vykonatelnost znamená, že správní rozhodnutí je schopné vyvolat důsledky, které jsou v něm předvídané. Pokud se jedná o správní rozhodnutí ukládající povinnost, může po nabytí vykonatelnosti dojít k nucenému výkonu rozhodnutí – exekuci, pokud nebude plněno dobrovolně.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.