Co znamená škoda způsobená informací nebo radou a jaká práva mám, pokud mi je způsobena?

Nový občanský zákoník přinesl do našeho právního řádu institut škody způsobené informací nebo radou. Ten míří na situace, kdy příslušník určitého stavu nebo povolání, tj. odborník, který se přihlásí v tomto smyslu k výkonu určité činnosti, nahradí škodu tomu, komu svou nesprávnou informací nebo škodlivou radou takovou škodu způsobil, a to za odměnu v záležitosti, kterou ovládá a zná, tzn. v rámci činnosti, k jejímuž výkonu se jako odborník přihlásil.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.