Jak je to s úroky během insolvence?

Úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení se v rámci insolvenčního řízení neuspokojují, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku. Toto rozhodnutí je zpravidla vydáno přibližně za 15 dní po podání návrhu na soud. Laicky řečeno, dluh se Vám zafixuje a již nenarůstá.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.