Jak mohou maximalizovat ochranu svých peněz při koupi nebo prodeji nemovitosti?

Způsobem, jak co nejvíce minimalizovat rizika při koupi nebo prodeji nemovitosti je uzavřít s protistranou smlouvu o úschově peněz. V současné době existuje několik typů úschov, které se liší převážně osobou schovatele. Úschovy poskytují banky, notáři a advokáti a poskytování úschov je regulováno různými omezeními, předpisy, nutností mít vysoké pojištění a podobně.

Notáři a advokáti musí vést převzaté finanční prostředky do úschovy na samostatných bankovních účtech vždy k danému případu a mohou s nimi manipulovat pouze v rozsahu příslušných ustanovení úschovní smlouvy uzavřené mezi kupujícím, prodávajícím a schovatelem. Při veškerých nemovitostních transakcích, kde jde často velké finanční částky, důrazně doporučujeme úschovy využít, protože Vám může ušetřit velké množství problémů.

Rozhodně pak nedoporučujeme svěření finančních prostředků do „úschovy“ realitní kanceláře, které tuto službu v posledních letech často nabízejí. Takové prostředky totiž nejsou chráněny zákonným pojištěním advokáta či notáře a realitní kanceláře nemusí splňovat přísné regulace jako advokát, notář či banka.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.