Jak založit SVJ?

Zpravidla bývá SVJ založeno schválením stanov, které určí název, sídlo, členská práva, orgány SVJ a mechanismy jejich fungování, pravidla pro správu domu a pozemku a další. Vzniká však až zápisem do veřejného rejstříku –  rejstříku společenství vlastníků jednotek. Pro založení SVJ pak potřebujete notářský zápis z ustanovující schůze.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.