Jak zapsat SVJ nebo změny stanov do veřejného rejstříku?

Je potřeba dodat příslušnému tzv. rejstříkovému soudu, což jsou vždy soudy krajské dle sídla SVJ, vyplněný formulář s příslušnými přílohami. Ty se budou řídit tím, co právě potřebuje SVJ zapsat. Dále je potřeba zaplatit soudní poplatek za změnu zápisu.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.