Jaké jsou důsledky zrušení obchodní korporace?

Právní osobnost obchodní korporace bude omezena na nezbytné minimum, aby mohlo dojít k její likvidaci, což je proces vypořádání závazků zrušené obchodní korporace. Pro ochranu třetích osob se do obchodní firmy přidává dovětek „v likvidaci“. Statutární orgán ztratí právo jednat za obchodní korporaci a nadále za ni bude oprávněně jednat pouze likvidátor. Po procesu likvidace může korporace zaniknout.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.