Jsem společníkem v s.r.o., které má dluhy, mohou mi vzít dům?

V zásadě platí, že společníci ručí do výše svého nesplaceného základního kapitálu – jinými slovy: pokud jste uhradili celý vklad při vzniku společnosti, neměli byste hradit více, ani pokud je společnost v dluzích. Za společnost s ručením omezeným tedy majitelé – společníci neručí svým osobním majetkem.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.