Kdo je poskytovatelem právní služby?

Poskytovatelem veškerých právních služeb, které najdete na našich stránkách, je AZ LEGAL, advokátní kancelář s. r. o. Všichni advokáti a advokátní koncipienti jsou řádně zapsáni v seznamu vedeném Českou advokátní komorou a veškeré právní služby, které poskytujeme, jsou kryté pojištěním profesní odpovědnosti až do výše 50 000 000 Kč.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.