Kdo jsou členové SVJ?

Členové SVJ jsou vlastníci jednotek. Ti tvoří tzv. Shromáždění – nejvyšší orgán SVJ, které rozhoduje o většině podstatných záležitostí týkajících chodu SVJ a domu – rozhoduje o změnách stanov, změnách účelu užívání domu nebo bytu a podílu na společných částech, uděluje souhlasy k nakládání s nemovitými věcmi apod.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.