Kdy mohu podat správní žalobu?

Správní žalobu lze podat v případě, kdy jsou vyčerpány všechny řádné opravné prostředky v rámci správního řízení. Správní žaloba se podává k věcně a místně příslušnému krajskému soudu, kde o ní bude rozhodovat správní senát. Pokud by byla žaloba podaná dříve, než by byly vyčerpány opravné prostředky ve správním řízení, byla by správní žaloba odmítnuta.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.