Kolik po mě může zaměstnavatel chtít za škodu způsobenou v rámci pracovní činnosti?

Náhradu škody zaměstnance řeší zákoník práce v § 250 a násl. Jestliže zaměstnanec způsobil zaviněným porušením povinnosti v rámci plnění pracovních úkolů či v přímé souvislosti s ním. Hraje zde roli i spousta okolností, jestliže škoda byla způsobena z nedbalosti, odpovídá zaměstnanec vůči zaměstnavateli do výše čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.