Musí správní orgán přestupek projednat bez ústního jednání?

Konání ústního jednání povinné není. Správní orgán jej nařídit může. Učiní tak na žádost obviněného, pokud je to nezbytné k uplatnění jeho práv. Jinak návrh zamítne usnesením. Správní orgán nesmí zapomenout poučit obviněného, že může žádat o nařízení ústního jednání. Ústní jednání lze konat bez přítomnosti obviněného jen tehdy, byl-li obviněný řádně předvolán a s jednáním bez jeho přítomnosti souhlasí, nebo pokud se na předvolání nedostaví bez náležité omluvy.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.