Může si nájemce zřídit v pronajímané nemovitosti trvalé bydliště?

Ano může a ve většině případů dokonce ani nepotřebuje žádný souhlas majitele. V případě změny trvalého bydliště na místně příslušném úřadě stačí nájemci doložit oprávnění k užívání bytu, tedy postačí nájemní smlouva. Pronajímatelé se často brání zřízení trvalého bydliště pro nájemníka (např. z důvodu možné návštěvy exekutora apod.) a do nájemní smlouvy si přidávají různé zákazy. Takový zákaz však není vymahatelný a nájemce si trvalé bydliště do pronajímané nemovitosti může přehlásit i bez souhlasu majitele.

Jiná situace je však u podnájemních smluv (např. družstevní byty), kdy je pro přehlášení trvalého pobytu vyžadován souhlas majitele nemovitosti.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.