Může si nájemce zřídit v pronajímané nemovitosti trvalé bydliště?

Ano může a ve většině případů dokonce ani nepotřebuje žádný souhlas majitele. V případě změny trvalého bydliště na místně příslušném úřadě stačí nájemci doložit oprávnění k užívání bytu, tedy postačí nájemní smlouva. Pronajímatelé se často brání zřízení trvalého bydliště pro nájemníka (např. z důvodu možné návštěvy exekutora apod.) a do nájemní smlouvy si přidávají různé zákazy. Takový zákaz však není vymahatelný a nájemce si trvalé bydliště do pronajímané nemovitosti může přehlásit i bez souhlasu majitele.

Jiná situace je však u podnájemních smluv (např. družstevní byty), kdy je pro přehlášení trvalého pobytu vyžadován souhlas majitele nemovitosti.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Copy link