Náhrada škody

Vznikla Vám škoda? Pomůžeme Vám s vymožením náhrady škody!


V životě každého z nás se mohou vyskytnout negativní události, které Vám mohou způsobit značné komplikace. V případě, že takovou událost zaviní třetí strana a způsobí Vám škodu na majetku nebo na zdraví (újmu), je často nutné zvolit řešení právní cestou, abyste se domohli náhrady škody. Často je možné se s osobou, která škodu způsobila, rozumně domluvit, ale existuje celá řada případů, kdy Vám způsobitel škodu nahradit nechce, nebo dokonce popírá, že Vám nějakou škodu způsobil.

V takových případech je nutné řešit Vaše nároky právní cestou. Naše kancelář se zabývá vymáháním náhrady škody po osobě, která Vám ji způsobila. Dokážeme řešit náhrady škody v oblastech dopravních nehod, pracovních úrazů, nemoci z povolání, běžné škody na majetku, spory s pojišťovnami ohledně krácení pojistného plnění a v mnoha dalších. Nenechte druhé, aby Vás zkrátili na Vašich právech a nenesli žádnou odpovědnost za Vaši újmu!

Přehled a ceny všech nabízených právních služeb z oblasti náhrady škody naleznete níže.

dobrý právník Praha

NEZÁVAZNÁ ÚVODNÍ KONZULTACE


Někdo Vám či Vašim blízkým způsobil škodu na majetku nebo na zdraví a Vy řešíte, jak se s danou situací vypořádat? Chtěli byste získat náhradu škody, ale bojíte se vysokých nákladů na právní zastoupení advokátem? Využijte naší konzultace!

Při úvodní konzultaci si s klientem projdeme jeho případ a zhodnotíme šanci na úspěch případného sporu při vymáhání náhrady škody po protistraně. Zanalyzujeme předložené podklady a domluvíme se na případné spolupráci s naší advokátní kanceláří.


Popis a ceny vybraných právních služeb z oblasti Náhrada škody


Zde naleznete nejčastěji využiváné služby našimi klienty v oblasti náhrady škody. Pokud nenajdete službu dle pro řešení Vašeho případu, neváhejte nás kontaktovat, budeme se snažit najít vhodné řešení i pro Vás.

Kompletní servis a zastoupení klienta při vymáhání nároků

Velmi častými případy, kde řešíme náhradu škody, jsou škody vzniklé v souvislosti s výkonem zaměstnání, v rámci kterého dojde k pracovnímu úrazu. Zaměstnavatel, jakožto odpovědná osoba za pracovní úraz, se mnohdy k náhradě škody na zdraví zaměstnance nemá a zaměstnanci tak nezbývá jiná možnost než řešit situaci vymáhání nároku právní cestou.

V případě, že začneme řešit případ poškozeného přímo za právní kancelář, mnohdy zaměstnavatel couvne a nabídne vyplacení odškodného, takže vůbec nemusí dojít k projedání sporu před soudem. Pokud si zaměstnavatel trvá na svém, je pak podání žaloby o náhradu škody jediným způsobem, jak náhradu získat.

Klienta můžeme po dohodě zastoupit v řešení celého případu, při jednáních s protistranou a vyjednávání o výši odškodného, nebo pak při samotném soudním řízení.

Cena: od 10 % z vymožené částky + náklady na zastoupení hrazené povinným, záloha 3 990 Kč (vratná při vymožení)

Při výkonu zaměstnání mohou kromě běžných úrazů nastat případy, kdy dojde ke způsobení nemoci z povolání. Jedná se o případy, kdy zaměstnanec onemocní kvůli nepříznivým, chemickým, fyzikálním, biologickým nebo jiným škodlivým vlivům, kterým byl při výkonu zaměstnání vystaven. Seznam nemocí z povolání je upraven nařízením vlády 290/1995 Sb.

Pokud se nemoc z povolání týká i Vašeho případu, rádi jej nezávazně posoudíme, navrhneme řešení, jak náhradu škody za nemoc z povolání co nejefektivněji vymoci a v celé věci Vás pak můžeme zastoupit a hájit Vaše nároky před protistranou i možným soudem.

Cena: od 10 % z vymožené částky + náklady na zastoupení hrazené povinným, záloha 3 990 Kč (vratná při vymožení)

Mnoho lidí si uvědomuje, že zdraví je opravdu jen jedno a je nenahraditelné. V souvislosti s tím, je velmi smutné, pokud dojde k poškození zdraví právě z důvodu pochybení lékařské péče, nebo v souvislosti s pobytem v lékařském zařízení. Když se pacient obrací s žádostí o pomoc na profesionálního lekáře, očekává, že mu se zdravotními komplikacemi pomůže. Jestliže ale naopak dojde k poškození zdraví a často i nenávratného např. z důvodu zanedbání povinnosti lekáře, je život pacienta značně zkomplikován. Proč by měl tedy pacient trpět za chybu způsobenou lékařem?

Pokud dojde k pochybení v rámci poskytnuté lékařské péče, je na místě žádat za takové pochybení náhradu škody! Týká se podobná situace i Vás? Neváhejte a domluvte si s námi nezávaznou schůzku, na které Váš případ detailně zhodnotíme, posoudíme šanci na případné vymožení náhrady škody a navrhneme další postup. V celém případu Vás zastoupíme, a to na všech jednáních s protistranou i před soudem, kde budeme Vaše nároky hájit.

Cena: od 10 % z vymožené částky + náklady na zastoupení hrazené povinným, záloha 3 990 Kč (vratná při vymožení)

Někdy se bohužel stávají v životě případy, kdy poškoditel svým jednáním zapříčiní situaci, jejíž následkem je naneštěstí cena nejvyšší, lidský život, který už nikdy nikdo nenahradí. Pro blízké osoby poškozeného se často jedná o velmi komplikované životní období, v rámci kterého musí řešit mnoho záležitostí, které jsou s úmrtím spojeny.

Oprávněné osoby poškozeného (jako např. manžel, manželka, rodiče, děti nebo jiné osoby blízké) mají v takových případech nárok na náhradu škody, kterou mohou po poškoditeli uplatnit. Mezi nároky, které je možné řešit a vymáhat je náhrada spojená s péčí o zdraví, kdy mohou pozůstalí mohou nárokovat veškeré vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, dále pak náklady pohřbu a náklady na výživu všech pozůstalých osob, kterým zemřelý ke dni své smrti měl povinnost poskytovat či poskytoval výživu.

V případě Vašeho zájmu Vám můžeme pomoci i v těchto nelehkých chvíli a postarat se o to, aby poškoditel musel uhradit to, na co máte jako pozůstalí nárok. Rádi Váš případ posoudíme na nezávazné konzultaci a poté se domluvíme na dalším postupu.

Cena: od 10 % z vymožené částky + náklady na zastoupení hrazené povinným, záloha 3 990 Kč (vratná při vymožení)

Dopravní nehody jsou jednou z nejčastějších příčin, kvůli kterým se řeší náhrady škody na majetku nebo na zdraví. Pokud při dopravní nehodě vznikne škoda na majetku, často současně vznikají i nároky na další finanční odškodnění, např. nárok na náhradu za ušlý zisk nebo nárok v souvislosti s újmou na zdraví. Na náhradu škody způsobené dopravní nehodou mají všichni její účastníci, kteří svým jednáním nezapříčinili její vznik. V některých případech mají na nárok na náhradu škody i její spoluviníci.

V praxi se často stává, že i když jsou viník dopravní nehody a jeho vozidlo řádně pojištěny, pojišťovny se někdy snaží krátit pojistná plnění a neuhradit škodu v plném rozsahu.

Pokud řešíte jakékoliv záležitosti v souvislosti s náhradou škody z dopravní nehody, můžeme Vám s jejím řešením pomoci a u nároků rozporovaných protistranou Vás můžeme zastoupit při jejich vymáhání soudní cestou.

Kontaktujte nás a domluvte si nezávaznou konzultaci, kde Vám vše podrobně vysvětlíme, zanalyzujeme Váš případ a navrhneme možná řešení.

Cena: od 10 % z vymožené částky + náklady na zastoupení hrazené povinným, záloha 3 990 Kč (vratná při vymožení)

Škoda na majetku je nejčastějším důsledkem téměř všech typů škodných událostí (vyjma nároků, kdy jde např. čistě o škodu na zdraví). Náhrady škody na majetku se tak týkají jakékoliv škody, která byla způsobena třetí osobou na Vašem majetku. Např. pokud Vás vytopí soused nebo Vám někdo svým z neopatrnosti rozbije mobilní telefon, vzniká Vám škoda na majetku, kterou můžete po poškoditeli nárokovat.

V současné společnosti je mnoho lidí s kterými je možné se domluvit, a kteří Vám škodu dobrovolně uhradí. Bohužel ale existuje mnoho lidí, se kterými se domluvit nedá a v takových případech je pak nutné nárokovat úhradu škody právní cestou.

Ve všech situacích, kdy někdo poškodil Váš majetek, nás neváhejte kontaktovat. Na první nezávazné schůzce Váš případ posoudíme a zhodnotíme šanci na vymožení náhrady škody. Pokud budete mít zájem, v celé věci Vás pak zastoupíme.

Cena: od 10 % z vymožené částky + náklady na zastoupení hrazené povinným, záloha 3 990 Kč (vratná při vymožení)

Vznikla Vám škoda v souvislosti se spácháním trestného činu jiné osoby a Vy chcete škodu nárokovat? V životě může nastat mnoho situací, kdy je škoda způsobena spolu se spácháním trestného činu. Tím mohou být např. krádež, podvod, ublížení na zdraví, ale také i běžná dopravní nehoda.

Rádi Vám s řešením náhrady škody pomůžeme a rovněž Vám můžeme poskytnout pomoc i trestním řízením, které se vzniklou škodu souvisí, a ve kterém můžete být poškozeným. Zavolejte nám nebo napište a domluvíme se s Vámi na osobní nezávazné konzultaci, kde Váš případ zkonzultujeme a navrhneme jeho nejlepší možné řešení.

Cena: od 10 % z vymožené částky + náklady na zastoupení hrazené povinným, záloha 3 990 Kč (vratná při vymožení)

Odmítla Vám pojišťovna uhradit celou škodu a ani jste se pořádně nedozvěděli proč? Některé pojišťovny tak v současné době fungují a klientům často krátí pojistné plnění. Všem Vám navíc zdůvodní velmi nesrozumitelně s odkazem na mnohastránkové obchodní podmínky, ve kterých je mnohdy velmi obtížné se vyznat.

Některé pojišťovny se tímto způsobem zkrátka zkouší obohatit na úkor klienta, který pravidelně za pojištění platí nemalé částky a myslí si, že je dobře pojištěn. Když ovšem dojde na pojistné plnění ze strany pojišťovny, ta hledá veškeré možné cesty, jak pojistné plnění zkrátit.

Stalo se něco podobného i Vám a nechcete se s tím smířit? Přijďte se nezávazně poradit do naší advokátní kanceláře a vezměte s sebou veškerou dokumentaci k případu. Naši právníci s Vámi vše proberou a navhrnou možné způsoby, jak Vaši situaci řešit. Pokud se pak rozhodnete pro spolupráci, v celé věci Vás zastoupíme a budeme činit veškeré kroky, jak se domoci zkráceného pojistného plnění.

Cena: od 10 % z vymožené částky + náklady na zastoupení hrazené povinným, záloha 3 990 Kč (vratná při vymožení)

Způsobila Vám protistrana škodu z důvodu neplnění svých smluvních povinností, na kterých jste se dohodli? Takovou škodu může způsobit jak poskytovatel služby nebo prodejce zboží spotřebiteli, pokud ho zkrátí na jeho právech a např. mu nedodá to, co si spotřebitel objednal. V případě neplnění smluvních povinností spotřebitelem, zase může vzniknout škoda poskytovateli služby. Škoda může vzniknout i nesplněním smluvních povinností mezi běžnými fyzickými osobami, např. při koupi nemovitost a podobně.

Pokud se tedy domníváte, že Vám někdo způsobil škodu, kterou chcete nahradit, neváhejte nás kontaktovat a my se na Váš případ detailně podíváme a prověříme šanci na vymáhání Vašeho nároku.

Cena: od 10 % z vymožené částky + náklady na zastoupení hrazené povinným, záloha 3 990 Kč (vratná při vymožení)

Odškodnění po státu má právo nárokovat každý, koho stát poškodil svou úřední činností nebo také nečinností (např. v případě průtahů v řízeních vedených jednotlivými státními orgány). Stát je totiž odpovědný za činnost úřadů, které mohou způsobit škodu svým nesprávným úředním postupem nebo nedůvodnými průtahy v jimi vedených řízeních, ale může se také jednat i škody způsobené rozhodnutími soudů, které byly následně pro nezákonnost zrušeny vyššími soudy.

Nejčastější nároky vymáhané po státu jsou náhrada nehmotné újmy, náhrada skutečné škody a také ušlý získ.

Dostali jste se také do situace, kdy jste díky nesprávnému rozhodnutí státního orgánu nebo jinému pochybení přišli o majetek nebo o ušlý zisk? Pomůžeme Vám vymoci Váš nárok na náhradu škody! Kontaktujte nás a domluvte si nezávaznou konzultaci s našimi specialisty, kteří posoudí Váš případ a pomohou Vám s jeho řešením!

Cena: od 10 % z vymožené částky + náklady na zastoupení hrazené povinným, záloha 3 990 Kč (vratná při vymožení)

Informace k uvedeným cenám

Veškeré uvedené ceny jsou pouze orientační a konečná cena se může lišit v závislosti na individuálním posouzení případu a jeho složitosti. Konečnou cenu Vám sdělíme ihned po prověření Vašeho případu při první osobní nebo online konzultaci. Podrobné informace k uváděným cenám naleznete na tomto odkazu.

Proč byste měli chtít vymoci i Vaši náhradu škody?


Většina lidí se v životě dostane do situace, kdy jim nějaká třetí osoba způsobí škodu a není ochotna jim škodu nahradit dobrovolně a domluvit se na oboustranně na řešení.

Mnoho lidí si však ani neuvědomí, že mají na náhradu jim vzniklé škody opravu nárok a pouze se s danou situací smíří, aniž by se rozhodli bránit.

Důvodů proč se mnoho lidí nakonec rozhodne náhradu škody neřešit může být poměrně hodně a každého vede něco jiného. Ve většině případů ale dojde k tomu, že se dotyčný nechce stresovat a raději vše hodí za hlavu a nebo si myslí, že vymáhání náhrady skrze soud bude velmi nákladné a nebude schopen ho financovat.

Našim klientům se vždy snažíme otevřeně nastínit jejich možnosti a výhody i nevýhody navrhovaných řešení. Vymáhání náhrady škody přes soud je poměrně zdlouhavé a ano, vyžaduje určitou dávku trpělivosti. Na druhou stranu, pokud se nikdo nebude bránit proti těm, kdo škody způsobují opakovaně a cíleně, nebudou mít jediný důvod přestat pokračovat v této „výdělečné činnosti“. I když to tedy stojí úsilí, někdy je dobré za své nároky bojovat a my Vám s tím můžeme pomoci.

Při posuzování každého případu postupujeme indviduálně a snažíme se co nejpřesněji odhadnout šanci na úspěšné vymožení škody, abychom minimalizovali možné náklady v případě neúspěchu v prohraném sporu.

Chcete vědět víc o službách naší advokátní kanceláře?


Také právě od toho jsme tu a vše vám rádi zodpovíme.

601 303 666

info@azlegal.cz

Copy link