Správní delikt

Správní delikt je protiprávní jednání, které naplňuje znaky deliktu, které stanoví zákon. Patří sem přestupky právnických, ale i fyzických osob. Dále pak kárné delikty nebo disciplinární delikty. Přestupky právnických a fyzických osob jsou upraveny v zákoně o přestupcích. Oproti tomu kárné a disciplinární delikty jsou svou právní úpravou roztříštěny do několika zvláštních zákonů.

Může být zapříčiněn buď konáním, nebo opomenutím protiprávního jednání, jenž obsahuje znaky stanovené zákonem. Správní delikty podléhají i několika právním zásadám, mezi které patří princip zákonnosti, zákaz retroaktivity (zákaz zpětné působnosti zákona), princip rovnosti před zákonem, presumpce neviny či zásada ne bis in idem (pachatel nesmí být potrestán dvakrát za stejnou věc).

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!