Ukončení podnikání

Pomůžeme Vám s procesem likvidace firmy a ukončením podnikání


V případě, že chcete ukončit podnikání, je třeba také provést likvidaci firmy, kdy dojde k vypořádání veškerých pohledávek a majetku firmy. Proces likvidace společnosti může být někdy poměrně náročný a zdlouhavý. Je třeba se vyvarovat zbytečným chybám, aby likvidace proběhla bez potíží a i formálně firma zanikla. V případě zániku firmy je pak nutné podat na rejstříkový soud návrh na výmaz společnosti a k němu doložit veškeré nezbytné dokumenty.

I s ukončením podnikatelské činnosti Vám rádi pomůžeme. Postaráme se o celý proces a veškeré formální záležitosti včetně zajištění výmazu z OR. Po posouzení stavu Vaší společnosti Vám v některých případech dokonce můžeme namísto likvidace nabídnout odkup společnosti, kdy firma nezanikne, ale bude dále použita k jiné obchodní činnosti.

firemní právník

Přehled a ceny služeb v kategorii ukončení podnikání a likvidace firmy


Prodej společnosti

Chcete prodat společnost a mít jistotu, že vše proběhne bez potíží? S celým prodejem vám rádi pomůžeme, a to včetně vyhledání investora.
dle náročnosti
Více informací

Výmaz z obchodního rejstříku

Postaráme se o výmaz Vaší společnosti nebo dalších zapisovaných informací z obchodního rejstříku.
od 5 990 Kč
Více informací

Zrušení a likvidace společnosti

Chcete ukončit své podnikání? Pomůžeme Vám s likvidací Vaší společnosti i o veškeré formální náležitosti a celý proces likvidace.
dle náročnosti
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují