Co je to správní exekuce a kdy mě může postihnout?

Správní exekuce je postup, který nastane, pokud účastník řízení dobrovolně nesplní svoji povinnost, která mu byla uložena správním rozhodnutím. Takové správní rozhodnutí bude exekučním titulem, na jehož základě bude vydána exekuční výzva, popřípadě exekuční příkaz. Způsobů provedení exekuce je několik. Exekuce na peněžité plnění může být provedena srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky z účtu nebo jiné peněžité pohledávky, postižením jiných majetkových práv, prodejem movitých nebo nemovitých věcí. Exekuce na nepeněžitá plnění může být provedena například pomocí ukládání donucovacích pokut.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.