Co mám dělat, pokud jsem uzavřel formulářovou smlouvu s nevýhodnou doložkou psanou drobným písmem?

Jestliže spotřebitel uzavře smlouvu na formuláři, platí, že pokud smlouva obsahuje těžko čitelnou doložku, která působí spotřebiteli újmu, je doložka neplatná. To ale neplatí, pokud druhá strana prokáže, že význam doložky byl spotřebiteli dostatečně vysvětlen.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.