Lze se zprostit odpovědnosti za škodu?

Ze zákona je zakázané jednostranné vyloučení či omezení povinnostináhradě újmy, k takovému jednání se ze zákona nepřihlíží, takováto situace se však dá pro určité případy řešit smluvním ujednáním.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.