Utrpěl jsem pracovní úraz, na co vše mam nárok?

Náhradu majetkové škody a nemajetkové újmy, upravuje § 269 odst. 1. zákoníku práce, kde je stanoveno, že zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda nebo nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním a dále v § 265 naleznete obecnou povinnost nahradit škodu. Dle výše uvedeného zákona můžete požadovat náhradu za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodu.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.