Péče řádného hospodáře

Péče řádného hospodáře je pojem, který se vztahuje ke správě majetku. Jedná se o očekávané jednání, nebo také o požadovanou míru péče, k níž je vázána osoba spravující majetek jiné fyzické nebo právnické osoby.

Obecným právním předpisem, kde můžeme najít institut řádného hospodáře, je občanský zákoník a konkrétně jeho § 159, který říká: “Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.”

Péče řádného hospodáře je mimo jiné upravena v zákoně o obchodních korporacích. Zde však definici pojmu nenajdeme. Jsou zde pouze ustanovení, která tento institut upravují. Obecně lze tedy říci, že pro péči řádného hospodáře je třeba loajality, znalostí potřebných k péči o daný majetek a především pečlivosti. V případě, že dotčená osoba s péčí řádného hospodáře nejedná a je možné to prokázat, může se osoba, které takovým jednáním byla způsobena újma, domáhat náhrady škody. S požadavkem na jednání v souladu s péčí řádného hospodáře se můžeme často setkat u volených funkcí a statutárních orgánů v bytových družstvech a společenstvích vlastníků jednotek.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!