Trestní stíhání

Trestní stíhání je část trestního řízení, kterou zahajuje policie vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání. Toto usnesení policie vydá po skončení fáze trestního řízení zvané prověřování, pokud zjištěné a odůvodněné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba. Proti usnesení je přípustný opravný prostředek zvaný stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, která však nemá odkladný účinek. Policie musí usnesení o zahájení trestního stíhání doručit do 48 hodin státnímu zástupci, který jej může zrušit pro nezákonnost nebo neodůvodněnost.

V některých případech, které vyjmenovává § 163 trestního řádu, lze zahájit trestní stíhání proti tomu, kdo je ve vztahu k poškozenému osobou, vůči níž by měl poškozený jako svědek právo odepřít výpověď (příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel…) pouze se souhlasem poškozeného (jedná se převážně o majetkovou činnost). U trestného činu znásilnění lze zahájit trestní stíhání proti tomu, kdo byl ve vztahu k poškozenému manželem, partnerem nebo druhem, pouze se souhlasem poškozeného.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!