Daně a účetnictví

S čím Vám můžeme pomoci v rámci daní a účetnictví?


Potřebujete kromě právních služeb také daňové poradenství nebo vedení účetnictví či zajistit mzdovou agendu pro Vaši firmu? I v těchto případech se na nás neváhejte obrátit. Díky zkušeným daňovým poradcům, kteří tvoří součást našeho týmu, Vám rádi poskytneme služby i v těchto záležitostech.

Díky profesionálnímu vedení účetnictví Vám ubydou mnohé starosti, protože budete mít jistotu, že je o Vaše firemní účetnictví dobře postaráno. Z hlediska daňového poradenství Vám kromě přípravy a zpracování všech typů daňových formulářů dokážeme poradit a najít řešení pro správné nastavení procesů s ohledem na daňovou zátěž a její co možná nejlepší daňovou optimalizaci. V případě potřeby Vám také poskytneme zastoupení při jednáních se všemi typy úřadů.

Nezáleží na tom, jestli jste firma nebo samostatný podnikatel, v obou případech Vám dokážeme naše služby přizpůsobit na míru. Přesvědčte se sami.

Přehled a ceny daňových a účetních služeb


DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, MZDOVÁ AGENDA

Hledáte profesionální služby v oblasti daňového poradenství, vedení účetnictví Vaší firmy nebo Vaší samostatné podnikatelské činnosti nebo vedení mzdové agendy? To vše najdete u nás.

Nejoblíbenější služby z kategorie daňové poradenství, vedení účetnictví, mzdová agenda

Vedení daňové evidence pro fyzické osoby podnikatele

Přenechejte vedení daňové evidence odborníkům a soustřeďte se na hlavní činnost Vašeho podnikání. Náš účetní a daňový tým je zde pro Vás.
od 3 590 Kč/ročně
Více informací

Vedení mzdové a personální agendy

Efektivní outsourcing vedení mzdové a personální agendy pro Vaši firmu. Svěřte vedení mezd našich profesionálních poradcům!
od 320 Kč/zaměstnance
Více informací

Vedení účetnictví pro právnické osoby

Postaráme se o kompletní vedení účetnictví Vaší firmy. Díky našim zkušenostem bude Vaše účetnictví v pořádku i při případné kontrole.
od 5 390 Kč/ročně
Více informací

Kontrolní hlášení

Jste plátce DPH? Pak musíte každý měsíc podávat kontrolní hlášení finančnímu úřadu. Toto hlášení pro Vás velmi rádi připravíme!
od 650 Kč/hlášení
Více informací

Konzultace s daňovým poradcem

Trápí Vás nějaká otázka ohledně Vašich daní a rádi byste získali jistotu, že máte své daně v pořádku? Využijte konzultace s našimi daňovými poradci!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Odklad podání přiznání k dani z příjmů a platby této daně

Nestíháte podat přiznání k dani z příjmu, protože Vám chybí nějaké doklady pro jeho podání a potřebujete více času? Zajistíme Vám odložení!
od 2 990 Kč
Více informací

Opravné a dodatečné daňové přiznání a hlášení

Podali jste daňové přiznání či hlášení, ale zjistili jste, že v něm máte chybu? O nápravu se rádi postarají naši daňoví poradci!
od 1 990 Kč/hod.
Více informací

Přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH)

Jste plátce DPH a potřebujete zpracovat přiznání k DPH, abyste jej mohli zaslat finančnímu úřadu? Přiznání rádi vypracujeme a zašleme za Vás!
od 1 090 Kč/přiznání
Více informací

Přiznání k dani silniční

Využíváte automobil pro podnikání? Pak musíte podat přiznání k silniční dani a daň zaplatit. Naši daňoví poradci pro Vás přiznání vypracují!
od 990 Kč, dle počtu aut
Více informací

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Potřebujete zpracovat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob? Naši daňoví poradci se o vše postarají a mohou Vám zajistit i odklad.
od 2 490 Kč/přiznání
Více informací

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Potřebujete zpracovat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob? Využijte služeb našich daňových poradců!
od 3 630 Kč/přiznání
Více informací

Zastoupení před úřady

Nemáte rádi jednání na úřadech? Rádi vás při jednáních před jednotlivými úřady zastoupíme a pomůžeme vyřešit vaše záležitosti!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


DANĚ - NEMOVITOSTI

Prodali jste nebo jste koupili nemovitost a potřebujete vyhotovit příslušná daňová přiznání? Rádi Vám vyhotovíme jak přiznání k dani z nemovitoých věcí i přizání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Nejoblíbenější služby z kategorie daní k nemovitostem

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Koupili jste si nemovitost? Víte, že musíte podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti a zaplatit daň? Rádi Vám vše připravíme!
od 3 990 Kč
Více informací

Přiznání k dani z nemovitých věcí

Nabyli jste nemovitost? A víte, že máte povinnost podat daňové přiznání a zaplatit samotnou daň? Daňové přiznání za Vás vypracujeme!
od 3 990 Kč
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


DANĚ - DAROVÁNÍ, DĚDICTVÍ

Daně darovací a daně dědické byly jako samostatné daně v roce 2014 zrušeny.  To však neznamená, že když získáte nějaké peněžní či nepeněžní příjmy darováním či dědictvím, že nemusíte dělat vůbec nic. Zda příjem zdanit či nezdanit závisí vždy na tom, jaký příbuzenský vztah máte k osobě, která Vám majetek odkázala. V některých případech Vámi přijatý dar nebo dědictví podléhá dani z příjmů a též záleží na hodnotě majetku, který získáváte.

Při přípravě dědické smlouvy, závěti či darovací smlouvy Vám poradíme, kdo bude zdaňovat Vámi darovaný majetek a zda existuje řešení, které by bylo pro Vás i pro obdarovaného či dědice výhodné i z hlediska zdanění. V dnešní době se začíná hojně využívat i institut svěřenského fondu, který k nám přešel z anglosaského práva. Svěřenský fond s Vaším majetkem vede profesionál a dohlíží na to, aby Vaši blízcí dostávali výplatu podílů za podmínek Vámi stanovených ve statutu fondu. Poradíme, jaká forma převodu majetku by byla pro Vaši situaci ta nejvhodnější. Kontaktujte nás.


Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.


DOPLŇKOVÉ SLUŽBY Z OBLASTI DANÍ A ÚČETNICTVÍ

Potřebujete audit, poradit v oblasti daňové optimalizace, konzultace s daňovým poradcem nebo připravit kompletní finanční reporting pro správnou kontrolu nad Vaší firmou? I zde Vám rádi pomůžeme.

Nejoblíbenější doplňkové služby z kategorie daní a optimalizace

Daňová optimalizace

Řešíte optimalizaci své daňové povinnosti? Pomůžeme Vám najít efektivní variantu a strukturu, která bude v souladu s právními předpisy.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Finanční reporting

Chcete správně řídit Vaši firmu? K úspěšnému řízení firmy jsou třeba kvalitní a včasné finanční reporty. Takové Vám umíme zajistit!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Zajištění auditu a asistence při auditu

Potřebujete pomoc při řešení záležitostí s auditorem, jeho výběrem a následnou komunikací? Rádi Vám pomůžeme!
od 1 790 Kč/hod.
Více informací

Zastoupení před úřady

Nemáte rádi jednání na úřadech? Rádi vás při jednáních před jednotlivými úřady zastoupíme a pomůžeme vyřešit vaše záležitosti!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.Kvalitní účetní služby a daňové poradenství


Získejte prvotřídní účetní a daňové služby s komplexním servisem. V rámci poskytovaných účetních a daňových služeb a daňového poradenství spolupracujeme se zkušenými profesionály v dané oblasti s dlouholetými zkušenostmi.

Kromě právních služeb jsme tedy schopni klientům pomoci v jejich podnikání i dalších individuálních aktivitách i s veškerými otázkami, které se týkají účetnictví a daní.

Součástí týmu pro účetnictví a daňové poradenství jsou spolupracující kolegové - daňoví poradci Michal Dvořák a Dominik Juriga z poradenské kanceláře DVOŘÁK & JURIGA.

danovy-poradce-michal-dvorak
danovy-poradce-dominik-juriga

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují