Zajištění chodu neziskové organizace

Pomůžeme vám správně ukončit smluvní vztah, aby vám nehrozily sankce


Smluvní vztahy jsou někdy velmi komplikované. Možná ani ne tak smluvní vztahy, jako některé smlouvy či obchodní podmínky bank, pojišťoven nebo telefonních operátorů. Jejich délka, která často čítá desítky stran, je pro běžného uživatele velmi nepřehledná a často skrývá různé nástrahy a právní kličky.

Těchto kliček potom společnosti často využívají a vystupují z pozice silnějšího, kdy spoléhají na to, že se leknete a nepůjdete s nimi do sporu. Třeba když vám chtějí naúčtovat smluvní sankce a ještě než od nich odejdete se vás mohou snažit trochu "pumpnout". Správné ukončení takového smluvního vztahů může být normálního smrtelníka nadlidský úkon. Ne, že bychom my nebyli smrtelníci, ale je naším každodenním chlebem hájení práv našich klientů a do této práce pak spadá i správné ukončování smluvních vztahů. Nechte si od nás poradit ve vašem případě. Zda smlouvu vypovědět či od smlouvy odstoupit, nebo jak ji správně ukončit.

právní služby pro neziskové organizace

Přehled a ceny služeb v kategorii ukončení smluvních vztahů


Odborné zajištění výběrových řízení

Vybrat kvalitního dodavatele není snadné – my vám ho ale pomůžeme najít prostřednictvím námi profesionálně připraveného výběrového řízení.
dle náročnosti
Více informací

Kupní smlouva na věci movité

Kupujete nebo prodáváte movitou věc? Ošetřete si veškeré podmínky prodeje a nechte si připravit odpovídající kupní smlouvu.
od 3 990 Kč
Více informací

Příkazní smlouva

Potřebujete, aby třetí osoba obstarávala dlouhodobě některé Vaše obchodní záležitosti? Nechte si připravit příkazní smlouvu!
od 3 990 Kč
Více informací

Příprava a pořádání valných hromad, členských schůzí a shromáždění

Pomůžeme Vám s přípravou valné hromady, členské schůze nebo shromáždění. Vše dle zákonných požadavků.
dle náročnosti
Více informací

Příprava nebo revize smluvní dokumentace s dodavateli

Zajistíme, aby vás v budoucnu váš dodavatel nepřekvapil nějakou nepříjemnou skulinou skrytou ve smlouvě mezi vámi – s námi jste chráněni!
dle náročnosti
Více informací

Rámcová smlouva o poskytování služeb

Pro opakované poskytování služeb zákazníkům může být vhodná rámcová smlouva o poskytování služeb. Rádi Vám takovou připravíme!
od 4490 Kč
Více informací

Servisní smlouva

Poskytujete pravidelné servisní služby nebo správu? Nezapomeňte na vyjasnění podmínek a povinností. Pomůže Vám naše servisní smlouva!
od 3 990 Kč
Více informací

Smlouva o dílo

Realizujete pro své zákazníky dílo a chcete mít vše v pořádku? Pomůže Vám smlouva o dílo, kterou pro Vás rádi připravíme.
od 3 990 Kč
Více informací

Smlouva o spolupráci

Chcete spolupracovat se třetím subjektem? Podchyťte si vzájemná práva a povinnosti smlouvu! Smlouva o spolupráci Vám pomůže.
od 3 990 Kč
Více informací

Zrušení a likvidace spolku nebo ústavu

Nechcete-li pokračovat v činnost spolku či ústavu, zařídíme pro vás vše potřebné k tomu, aby se tak stalo právně správně.
od 34 990 Kč
Více informací

Řešení sporů se členy spolku

Pokud se ve vašem spolku objevily jakékoli spory, pomůžeme vám s jejich urovnáním anebo vás zastoupíme při jejich řešení před soudem.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují