Změna a úprava společnosti

Komplexní služby pro změny ve společnostech a jejich strukturách


Pokud již máte existující firmu, čas od času můžete potřebovat provést určité úpravy v rámci její struktury nebo působení navenek v obchodním rejstříku. Může jít třeba o změnu statutárního orgánu, převod obchodního podílu, úpravu výše základního kapitálu, změnu sídla, fůzi s jinou společností nebo jakoukoliv další úpravu.

V rámci našich služeb poskytneme klientům komplexní poradenství a navhrneme takové řešení, abychom co nejrychleji dosáhli požádovaného výsledku a prováděné změny byly uskutečněny co nejefektivněji. Jako advokátní kancelář můžeme klienta při řešení jednotlivých změn plně zastoupit na základě plné moci. Tím klientovi ušetříme čas i potenciální potíže. Nezáleží na tom, jak rozsáhlé změny potřebujete, vždy se na nás můžete s důvěrou obrátit.

firemní právník

Přehled a ceny služeb v kategorii změny a úpravy společností a firemních struktur


Finanční due diligence

Kupujete společnost a potřebujete zjistit, jak na tom po finanční stránce? Nechte to na nás, uděláme za vás finanční prověrku společnosti a zhodnotíme všechna rizika.
dle náročnosti
Více informací

Právní due diligence

Kvalitní provedení právní due diligence, prověření stavu a potenciálních rizik společnosti ještě před samotnou investicí.
dle náročnosti
Více informací

Příprava společnosti k prodeji

Pokud jste se svoji společnost rozhodli prodat, optimalizujeme strukturu a procesy v ní nastavené tak, abyste ji prodali bez zbytečných obav, co nejdříve a za nejlepší možnou cenu.
dle náročnosti
Více informací

Zákaz konkurence mezi společníky

Máte společníky ve firmě? Pojistěte se, že Vám nevytvoří další konkurenci. Připravíme Vám potřebnou ochranu na míru Vaší firmě.
od 4 990 Kč
Více informací

Odstoupení jednatele z funkce

Řešení pro odstoupení jednatele z funkce a jeho výmaz z obchodního rejstříku.
od 5 490 Kč
Více informací

Odvolání jednatele / jiného statutárního orgánu

Potřebujete odvolat či změnit jednatele a nejste si jistí, jak na to? O vše se postaráme za vás.
od 6 990 Kč
Více informací

Prodej a pacht podniku nebo jeho části

Chcete prodat nebo pronajmout Váš podnik? Pomůžeme Vám s celým procesem až do úspěšného konce.
dle náročnosti
Více informací

Prokura

Potřebujete dát někomu na starost provoz pobočky, ale bojíte se udělit někomu tak velkou pravomoc? Připravíme vám smlouvu o prokuře, která vás ochrání.
od 3 990 Kč
Více informací

Přeměny obchodních společností

Vysvětlíme vám, jak na přeměnu vaší společnosti a spolehlivě vás provedeme celým procesem.
dle náročnosti
Více informací

Převod akcií

Potřebujete převést akcie? Připravíme vše tak, aby celý převod akcií proběhl bez potíží a za splnění zákonných podmínek.
od 7 490 Kč
Více informací

Převod kmenových listů

Máte ke svéme obchodnímu podílu v s.r.o. kmenové listy? Pomůžeme Vám s převodem kmenových listů i s oznámením změny vlastníka.
od 5 490 Kč
Více informací

Převod obchodního podílu

Chcete převést obchodní podíl ve firmě? O vše se postaráme za Vás! Připravíme smlouvu o převodu obchodního podílu i zápis do OR.
od 6 990 Kč
Více informací

Příprava a pořádání valných hromad, členských schůzí a shromáždění

Pomůžeme Vám s přípravou valné hromady, členské schůze nebo shromáždění. Vše dle zákonných požadavků.
dle náročnosti
Více informací

Příprava a vedení ustavujících schůzí a valných hromad

Potřebujete svolat a připravit valnou hromadu? O celý proces se postaráme za Vás dle zákona a dle charakteru Vaší společnosti.
dle náročnosti
Více informací

Příprava fúzí a akvizic

Připravujete fúzi nebo akvizici společnosti a chcete, aby vše proběhlo bez potíží? Naši právníci se rádi o celý proces postarají!
dle náročnosti
Více informací

Shareholders‘ agreement (SHA)

Úprava vztahů mezi společníky ve firmě, bez zveřejňování v obchodním rejstříku. Ochraňte se svá práva společníka i do budoucna.
od 5 990 Kč
Více informací

Smlouva o převodu obchodního podílu v s.r.o.

Příprava smlouvy o převodu obchodního podílu v s.r.o. a pomoc s nastavením celé transakce a způsobu vypořádání.
od 3 990 Kč
Více informací

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele je důležitým dokumentem, který stanoví práva a povinnosti jednatele a způsob jeho odměňování.
od 6 990 Kč
Více informací

Souhlas manžela s převodem podílu v obchodní korporaci

Převádíte podíl ve firmě, ale podíl máte v SJM? Připravíme souhlas manžela s převodem obchodního podílu, aby vše bylo bez potíží.
od 1 990 Kč
Více informací

Souhlas se zápisem do obchodního rejstříku a čestné prohlášení

Připravíme Vám souhlas se zápisem do obchodního rejstříku a čestné prohlášení pro bezproblémový zápis statutárního orgánu do OR.
od 2 990 Kč
Více informací

Souhlas s umístěním provozovny

Připravíme Vám souhlas s umístěním provozovny tak, aby Vaše provozovna byla bez potíží zapsána do OR.
od 1 990 Kč
Více informací

Souhlas s umístěním sídla

Připravíme Vám souhlas s umístěním sídla Vašeho subjektu tak, aby byl bez potíží zapsán do OR.
od 1 990 Kč
Více informací

Zajištění zápisu do obchodního rejstříku

Postaráme se, aby veškeré přípravu návrhu na zápis do OR a zajistíme jeho doručení na příslušný soud.
od 3 990 Kč
Více informací

Zajištění živnostenského oprávnění (volné, vázané, koncesované)

Zajistíme vám živnostenské oprávnění na míru vašemu podnikání. Vše vyřídíme za vás a vy se zatím můžete bez obav věnovat svému podnikání.
od 4 990 Kč
Více informací

Zastoupení na schůzích a valných hromadách

Svolala vaše společnost valnou hromadu či jinou schůzi a potřebujete nejen poradit v právních věcech, ale i zastoupit? V takovém případě jste tady zcela správně.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Změna druhu a formy akcií

Chcete ve Vaší akciové společnosti změnit druh nebo formu emitovaných akcií? Celým procesem Vás provedeme až k úspěšnému cíli.
dle náročnosti
Více informací

Změna právní formy společnosti

Již Vám nevyhovuje právní forma Vaší společnosti? Pomůžeme Vám s její přeměnou a zápisem do OR.
dle náročnosti
Více informací

Zápis z jednání valné hromady

Připravíme Vám zápis z valné hromady včetně formulace jednotlivých rozhodnutí a zvýšení Vaší právní jistoty do budoucna.
od 3 990 Kč
Více informací

Úprava výše základního kapitálu ve společnosti

Zajistíme Vám kompletní formální proces změny výše základního kapitálu. Snížení nebo zvýšení základního kapitálu a zápis do OR.
od 9 990 Kč
Více informací

Čestné prohlášení statutárního orgánu

Pro zápis statutárního orgánu do obchodního řejstříku je nutné přiložit čestné prohlášení. Rádi ho připravíme za Vás.
od 1 990 Kč
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují