Změna a úprava společnosti

Komplexní služby pro změny ve společnostech a jejich strukturách


Pokud již máte existující firmu, čas od času můžete potřebovat provést určité úpravy v rámci její struktury nebo působení navenek v obchodním rejstříku. Může jít třeba o změnu statutárního orgánu, převod obchodního podílu, úpravu výše základního kapitálu, změnu sídla, fůzi s jinou společností nebo jakoukoliv další úpravu.

V rámci našich služeb poskytneme klientům komplexní poradenství a navhrneme takové řešení, abychom co nejrychleji dosáhli požádovaného výsledku a prováděné změny byly uskutečněny co nejefektivněji. Jako advokátní kancelář můžeme klienta při řešení jednotlivých změn plně zastoupit na základě plné moci. Tím klientovi ušetříme čas i potenciální potíže. Nezáleží na tom, jak rozsáhlé změny potřebujete, vždy se na nás můžete s důvěrou obrátit.

firemní právník

Přehled a ceny služeb v kategorii změny a úpravy společností a firemních struktur


Zákaz konkurence mezi společníky

Máte společníky ve firmě? Pojistěte se, že Vám nevytvoří další konkurenci. Připravíme Vám potřebnou ochranu na míru Vaší firmě.
od 2 990 Kč
Více informací

Odstoupení jednatele z funkce

Řešení pro odstoupení jednatele z funkce a jeho výmaz z obchodního rejstříku.
od 5 490 Kč
Více informací

Prodej a pacht podniku nebo jeho části

Chcete prodat nebo pronajmout Váš podnik? Pomůžeme Vám s celým procesem až do úspěšného konce.
dle náročnosti
Více informací

Prokura

Potřebujete dát někomu na starost provoz pobočky, ale bojíte se udělit někomu tak velkou pravomoc? Připravíme vám smlouvu o prokuře, která vás ochrání.
od 3 990 Kč
Více informací

Převod akcií

Potřebujete převést akcie? Připravíme vše tak, aby celý převod akcií proběhl bez potíží a za splnění zákonných podmínek.
od 7 490 Kč
Více informací

Převod kmenových listů

Máte ke svéme obchodnímu podílu v s.r.o. kmenové listy? Pomůžeme Vám s převodem kmenových listů i s oznámením změny vlastníka.
od 5 490 Kč
Více informací

Převod obchodního podílu

Chcete převést obchodní podíl ve firmě? O vše se postaráme za Vás! Připravíme smlouvu o převodu obchodního podílu i zápis do OR.
od 6 990 Kč
Více informací

Příprava a pořádání valných hromad, členských schůzí a shromáždění

Pomůžeme Vám s přípravou valné hromady, členské schůze nebo shromáždění. Vše dle zákonných požadavků.
dle náročnosti
Více informací

Příprava a vedení ustavujících schůzí a valných hromad

Potřebujete svolat a připravit valnou hromadu? O celý proces se postaráme za Vás dle zákona a dle charakteru Vaší společnosti.
dle náročnosti
Více informací

Příprava fúzí a akvizic

Připravujete fúzi nebo akvizici společnosti a chcete, aby vše proběhlo bez potíží? Naši právníci se rádi o celý proces postarají!
dle náročnosti
Více informací

Shareholders‘ agreement (SHA)

Úprava vztahů mezi společníky ve firmě, bez zveřejňování v obchodním rejstříku. Ochraňte se svá práva společníka i do budoucna.
od 5 990 Kč
Více informací

Smlouva o převodu obchodního podílu v s.r.o.

Příprava smlouvy o převodu obchodního podílu v s.r.o. a pomoc s nastavením celé transakce a způsobu vypořádání.
od 3 990 Kč
Více informací

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele je důležitým dokumentem, který stanoví práva a povinnosti jednatele a způsob jeho odměňování.
od 3 990 Kč
Více informací

Souhlas manžela s převodem podílu v obchodní korporaci

Převádíte podíl ve firmě, ale podíl máte v SJM? Připravíme souhlas manžela s převodem obchodního podílu, aby vše bylo bez potíží.
od 1 990 Kč
Více informací

Souhlas se zápisem do obchodního rejstříku a čestné prohlášení

Připravíme Vám souhlas se zápisem do obchodního rejstříku a čestné prohlášení pro bezproblémový zápis statutárního orgánu do OR.
od 2 990 Kč
Více informací

Souhlas s umístěním provozovny

Připravíme Vám souhlas s umístěním provozovny tak, aby Vaše provozovna byla bez potíží zapsána do OR.
od 1 990 Kč
Více informací

Souhlas s umístěním sídla

Připravíme Vám souhlas s umístěním sídla Vašeho subjektu tak, aby byl bez potíží zapsán do OR.
od 1 990 Kč
Více informací

Zajištění zápisu do obchodního rejstříku

Postaráme se, aby veškeré přípravu návrhu na zápis do OR a zajistíme jeho doručení na příslušný soud.
od 3 490 Kč
Více informací

Zastoupení na schůzích a valných hromadách

Svolala vaše společnost valnou hromadu či jinou schůzi a potřebujete nejen poradit v právních věcech, ale i zastoupit? V takovém případě jste tady zcela správně.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Změna druhu a formy akcií

Chcete ve Vaší akciové společnosti změnit druh nebo formu emitovaných akcií? Celým procesem Vás provedeme až k úspěšnému cíli.
dle náročnosti
Více informací

Změna právní formy společnosti

Již Vám nevyhovuje právní forma Vaší společnosti? Pomůžeme Vám s její přeměnou a zápisem do OR.
dle náročnosti
Více informací

Zápis z jednání valné hromady

Připravíme Vám zápis z valné hromady včetně formulace jednotlivých rozhodnutí a zvýšení Vaší právní jistoty do budoucna.
od 3 990 Kč
Více informací

Úprava výše základního kapitálu ve společnosti

Zajistíme Vám kompletní formální proces změny výše základního kapitálu. Snížení nebo zvýšení základního kapitálu a zápis do OR.
od 9 990 Kč
Více informací

Čestné prohlášení statutárního orgánu

Pro zápis statutárního orgánu do obchodního řejstříku je nutné přiložit čestné prohlášení. Rádi ho připravíme za Vás.
od 1 990 Kč
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují