Advokátní úschova a kdy byste ji měli využít

Kupujete nemovitost a máte strach z náročné transakce peněžních prostředků? Je to pochopitelné. Převod nemovitosti může být zdlouhavý a Vaše peníze můžou mezitím skončit kdekoliv. Výsledek koupě nemovitosti může být nejistý díky řadě faktorů, které jej mohou ovlivnit. Pokud chcete mít své peníze po celou dobu převodu v bezpečí, svěřte je do advokátní úschovy.

V okamžiku podpisu kupní smlouvy ještě nemovitost nevlastníte!

Při koupi nemovitosti platí pravidlo, že vlastnické právo není převedeno v okamžiku podpisu kupní smlouvy, ale až zápisem v katastru nemovitostí. Mezi podpisem smlouvy a tímto zápisem v katastru však může uplynout dlouhá doba. Pokud by kupující zaplatil kupní cenu ještě před nabytím vlastnického práva k nemovitosti, strachoval by se, jestli bude vlastnické právo skutečně převedeno. Pokud by byla situace opačná, tedy že by se čekalo se zaplacením kupní ceny až na převod vlastnického práva, mohlo by se stát, že by kupující nezaplatil a prodávající by skončil jak bez peněz, tak bez nemovitosti, protože už by nebyl jejím vlastníkem.

Advokátní úschova pomůže ochránit Vaše finanční prostředky

Pro předejití všem těmto situacím se využívá užitečného institutu, kterým je advokátní úschova. Úschova obecně je druh schovací smlouvy uzavřený mezi dvěma stranami, schovatelem, který se zaváže převzít určitou věc (v případě advokátní úschovy peníze) a opatrovat ji, a uschovatelem, který za to schovateli zpravidla zaplatí odměnu. Praktický průběh při koupi nemovité věci je takový, že kupující uzavře s advokátem písemnou smlouvu o advokátní úschově (která je však od kupní smlouvy na nemovitou věc oddělena), ve které se advokát zaváže vyplatit uschované peněžní prostředky na účet určený uschovatelem, tedy kupujícím. Tímto účtem je bankovní účet prodávajícího. Výplata peněz je pak vázána na převedení vlastnického práva k nemovitosti na kupujícího, což se prokazuje výpisem z katastru nemovitostí.

Naše nemovitostní a další tipy si nenechá ujít již 4000+ spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Pozor na úschovu peněz u realitní kanceláře

Při koupi nemovitosti se může stát, že Vám úschovu peněz nabídne realitní kancelář nebo realitní makléř. Platnou smlouvu o úschově můžete samozřejmě uzavřít i s těmito osobami, ale důkladně zvažte všechna potencionální rizika, která nejsou malá. Rizika lze spatřovat zejména v jejich důvěryhodnosti a krytí odpovědnosti. Na rozdíl od advokáta tyto osoby jistě nejsou kryty pojištěním profesní odpovědnosti, které musí mít sjednané každý advokát ze zákona. Toto pojištění jej kryje před škodami, které způsobí svým klientům, pokud se tak nestane úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Peníze na schovacím účtu u advokáta jsou také vedeny zcela odděleně od jeho provozních finančních prostředků a jedná se v podstatě o cizí prostředky, které např. nejsou postihnutelné v případě exekuce, což se u realitní kanceláře může stát. Bezpečnými alternativami advokátní úschovy můžou být notářská úschova nebo bankovní úschova, které však většinou bývají výrazně dražší a např. v případě banky mnohem méně flexibilní.

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Pokud se rozhodnete využít advokátní úschovu, musíte počítat s tím, že advokát bude ověřovat Vaše osobní údaje, případně údaje o právnické osobě, za kterou jednáte, a kontrolovat je. Také by měl provést kontrolu původu peněz, což lze na základní úrovni provést na základě prohlášení uschovatele. Je tomu tak, aby dostál svým povinnostem, které pro něj vyplývají ze zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti. Kdyby advokát narazil na podezřelý obchod, měl by povinnost jej nahlásit, aby tím zabránil praní špinavých peněz.

Chcete si sjednat advokátní úschovu? Obraťte se na nás a my pro Vás vše připravíme!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Advokátní úschova a kdy byste ji měli využít

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!