Vymáhání pohledávek a dluhů

Jak funguje elektronický platební rozkaz?

Co je to elektronický platební rozkaz a jak ho využít v praxi? Elektronický platební rozkaz je zjednodušenou alternativou k žalobě na plnění v případě, že má žalobce pohledávku na peněžité plnění do jednoho milionu korun českých. Pro žalobce je to jednodušší než žaloba na plnění a je s ním spojen i nižší soudní poplatek. Pokud vás toto téma zajímá,...
Číst více

Někteří odběratelé se vyhýbají placení faktur, i když peníze mají!

Jak dostat peníze od odběratelů, které vám dluží? Poradíme v dnešním videu.
Číst více

Nevyplacené pojistné plnění z pojištění aneb když si paní Květa sjednala exkluzivní pojištění

To, že si sjednáte TOP pojištění ještě neznamená, že vám pojišťovna bude chtít zaplatit, když dojde na pojistnou událost. I paní Květa se o tom přesvědčila... Přečtěte si její příběh!
Číst více

Vymáhejte důsledně své nároky! Začínáme předžalobní výzvou!

V dnešním světě existuje mnoho lidí, kteří s vámi chtějí vyběhnout. Důležité je umět se bránit! Jak ale správně začít, aby jste se přiblížili úspěšnému řešení věci? Předžalobní výzvou!
Číst více