Firmy a živnostníci

Při prodeji společnosti vždy záleží na konkrétní právní formě prodávané společnosti a podle toho se volí postup a příprava potřebné dokumentace. V některých případech se také nemusí prodávat společnost celá, ale může jít pouze o prodej části společnosti. U nejčastějších právních forem společností - např. u akciových společností jde o prodej akcií, které představují účast na společnosti, u s.r.o. jde o převod obchodních podílů. Při prodeji je nutné dohodnout přesné podmínky, cenu, termíny a odpovědnosti. Před prodejem společnosti je ideální provést tzv. due dilligence, kdy se hodnotí stav prodávané společnosti, aktuální závazky a pohledávky společnosti, aby měl kupující jistotu, co vlastně kupuje a v jakém stavu.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Živnostenské oprávnění Vás opravňuje k vykonávání činností dle živnostenského zákona. Zjednodušeně řečeno Vám umožňuje podnikat. Bez správného živnostenského oprávnění podnikat nemůžete (vyjma některých specializovaných činností, kde oprávnění uděluje jiný subjekt, např. ČNB). Živnostenský zákon rozlišuje různé druhy živností: volné, řemeslné, vázané, koncesované, kdy každý druh vyžaduje splnění jiných náležitostí. Nejsnáze lze získat volnou živnost.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

K získání živnostenského oprávnění musíte splňovat všechny podmínky, které jsou k požadované živnosti potřebné a zažádat o oprávnění úřad, kterému zaplatíte správní poplatek. Dnes již naštěstí není potřeba cestovat za úřadem, který je místně příslušný, ale vše je na Vaší volbě, protože si můžete vybrat živnostenský úřad kdekoliv na území ČR.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Nemusíte, živnostenské oprávnění jsme schopni pro Vás zařídit na základě plné moci, případně doložení dalších dokumentů. V celé věci Vás tedy před živnostenským úřadem zastoupíme, takže se o nic nebudete muset starat.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Různé živnosti jsou rozdílně regulované. Nejméně podmínek pro udělení je požadováno pro živnosti volné, naopak nejpřísněji se posuzují koncesované živnosti. Tyto podmínky uvádí částečně živnostenský zákon a jeho přílohy, dále však také jednotlivé zvláštní předpisy. Mezi koncesované živností patří např. náklad provádění veřejných dražeb, provozování cestovní kanceláře a některých druhů automobilové dopravy a pod. V případě zájmu Vám rádi pomůžeme se získáním živnostenského oprávnění dle Vašich požadavků a zastoupení před živnostenským úřadem, kdy se postaráme o vše potřebné.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Živnostenské oprávnění je v zásadě platné od jeho udělení na dobu neurčitou. Podmínkou je však splňování podmínek po celou dobu. Některé profese a druhy živnostenských oprávnění mohou vyžadovat další podmínky, které je nutné splnit. Pokud podmínky splněny nejsou, není možné živnost vykonávat a živnostenský úřad může živnostenské oprávnění odebrat. Příkladem takových podmínek může být např. požadavek na odpovědného zástupce.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Ano, v obchodním styku lze přihlížet k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně nebo v daném odvětví. Platí, že obchodní zvyklost má přednost před dispozitivním ustanovením zákona. Podnikatel se může zvyklosti dovolat, pokud prokáže, že druhá strana musela zvyklost znát.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.