Insolvence a exekuce

V rámci oddlužení lze stanovit pevnou splátku (po splnění určitých podmínek) nebo bude strhávána částka, dle aktuálního příjmu, vždy však musí zůstat nezabavitelná částka, přesně si lze splátku pro oddlužení spočítat v kalkulačce splátek pro oddlužení zde: http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html, kdy je potřeba zadat počet vyživovaných dětí a zda máte manžela.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

V současné době je v oddlužení možné uhradit minimálně 30% celkové výše nezajištěných dluhů společně s odměnou insolvenčního správce.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Pokud v oddlužení bylo uhrazeno alespoň 30% dluhů, soud na návrh dlužníka vydá usnesení o osvobození dlužníka od placení dosud neuspokojených pohledávek, toto usnesení se vztahuje i na pohledávky, ke kterým se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a na pohledávky které nebyly přihlášeny, přestože přihlášeny být měly.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Od roku 2014 je možné se za určitých podmínek oddlužit, i když podnikáte a máte dluhy z podnikání. Pokud máte dluhy z podnikání, je potřeba získat souhlasy věřitelů. Věřitel Vám v některých případech souhlas může udělit, pokud si vyhodnotí, že v rámci insolvence bude vymoženo více než v rámci exekuce, což se za určitých podmínek může stát.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

I v těchto případech je oddlužení možné, v rámci oddlužení je možné doložit darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu s třetí osobou. Tato osoba by měla být svéprávná, mít příjem, neměla by být v úpadku a neměly být proti ní vedeny exekuce.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

V případě, že si návrh necháte vypracovat, je potřeba si dát pozor na podvodné agentury, které Vám špatně vypracovaným návrhem na oddlužení mohou uškodit i na několik let, kdy bude prohlášen konkurz a Vy budete muset uhradit zálohu až 50.000,-Kč nebo za uhrazenou cenu návrh vůbec nevypracují. Po podání návrhu na soud můžete průběh řízení sledovat na webových stránkách www.justice.cz.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

V tomto typu řízení, je žádoucí, aby se dlužník osobně dostavil ne přezkumné jednání, které bude stanoveno v usnesení o úpadku, jestliže Vám však vážné zdravotní problémy neumožňují se na toto jednání dostavit, je možné se nechat zastoupit.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Je to stejné jako u exekucí, Vašemu zaměstnavateli bude odesláno usnesení o splátkovém kalendáři, dle kterého mají být prováděny splátky.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Jednou s povinných příloh, je výpis z rejstříku trestů. Jestliže jste v minulosti spáchali trestný čin, záleží, zda se jedná o trestný čin majetkové povahy a dále zda byla vzniklá škoda uhrazena.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Během oddlužení si můžete vzít dokonce i půjčku, nesmíte se však dostat do prodlení a opět se začít zadlužovat. Dále je třeba vzít v úvahu, že většina věřitelů Vám z důvodu probíhající insolvence chtít půjčit nebude.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.