fbpx

Jak na ukončení nájemní smlouvy?

Pod nájemní smlouvou si asi většina z nás představí situaci spojenou s bydlením. Pronajmout lze však i věc movitou, u které v rámci jejího používání nedochází současně k jejímu spotřebovaní (tedy např. dopravní prostředek pronajmout lze, potraviny nikoliv) a obecně jde o situaci, kdy pronajímatel přenechává nájemci věc k užívání a ten mu za to platí dohodnutou částku. V tomto článku se však budeme zabývat pouze nájemní smlouvou, jejímž předmětem je pronájem bytu či domu, respektive jejím ukončením.

Ukončení nájemní smlouvy nájemcem

Pokud ve Vašem životě nastane situace, kdy budete potřebovat ukončit nájem bytu (či domu), máte zpravidla několik možností, jak toho docílit. Nejrychlejším a nejoptimálnějším způsobem je samozřejmě dohoda s pronajímatelem, kde si mimo jiné stanovíte, kdy má být nájem skončen. Taková dohoda musí mít písemnou podobu. Ne vždy je však toto řešení možné, a proto častěji dochází k ukončení nájmu prostřednictvím výpovědi nájemní smlouvy.

I zde je potřeba písemné formy a výpovědní doba začne běžet klasicky první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně. Nájemní smlouvu na dobu určitou je však možno vypovědět pouze tehdy, pokud byly výpovědní důvody včetně výpovědní doby ujednány ve smlouvě. Naopak nájem sjednaný na dobu neurčitou může nájemce vypovědět bez uvedení důvodu v tříměsíční výpovědní lhůtě. Specifickými případy, kdy může nájemce ukončit nájem bez výpovědní doby je pak zničení části pronajaté věci nebo nemožnost pronajatou věc používat ke sjednanému účelu.

Naše nemovitostní a další tipy si nenechá ujít již 4000+ spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Ukončení nájemní smlouvy pronajímatelem

I ze strany pronajímatele samozřejmě platí možnost uzavření dohody o ukončení nájmu či vypovězení nájemní smlouvy. Zde je však situace poněkud odlišná a na pronajímatele jsou z důvodu ochrany nájemce jakožto slabší strany kladeny přísnější požadavky. Je to především povinnost poučit nájemce ve výpovědi o možnosti podat proti ní námitky a obrátit se na soud, aby přezkoumal její oprávněnost. Dále je pronajímatel omezen zákonnými důvody, pro které může smlouvu vypovědět a zároveň musí výpověď patřičně odůvodnit.

Jedním z takových důvodů je například i potřeba pronajatého bytu či domu pro pronajímatele nebo jeho rozvedeného manžela či příbuzného. Pokud by však pronajímatel byt do jednoho měsíce takto nevyužil, musí jej znovu nabídnout vypovězenému nájemci nebo mu nahradit škodu způsobenou výpovědí.

Vypovědět nájem bez výpovědní doby je pak pronajímatel oprávněn, pokud nájemce závažně porušuje své povinnosti; zejména tím, že ničí byt či jeho zařízení, působí obtíže či jiné škody osobám bydlícím v domě nebo nezaplatil nájemné za poslední tři měsíce. Určitým specifikem je pak ukončení nájmu služebního či družstevního bytu, jehož trvání je vázáno buďto na výkon určitého povolání nebo členství v družstvu.

Potřebujete pomoci s výpovědí nájemní smlouvy? Pomůžeme Vám.

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Jak na ukončení nájemní smlouvy?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!