Nezapomeňte na zápis do evidence údajů o skutečných majitelích

Prvního ledna 2018 nabyla účinnost část zákona č. 368/2016 Sb., která mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a další související zákony. Tato novela s sebou přinesla povinnost evidovat údaje o skutečných majitelích právnických osob, svěřenských fondů nebo jiných právních uspořádání bez právnické osobnosti, které jsou zapsány ve veřejných rejstřících.

Jaké informace se uvádí do evidence údajů o skutečných majitelích?

Evidence je vedena rejstříkovými soudy a je neveřejným rejstříkem, což v praxi znamená, že do ní nelze nahlížet, ani v ní vyhledávat. Povinnost zapisovat údaje o skutečném majiteli tedy plyne právnické osobě, svěřenskému fondu nebo jinému právnímu uspořádání bez právnické osobnosti. Konkrétní údaje, jež musí být uvedeny, jsou:

  1. jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
  2. datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno,
  3. státní příslušnost a
  4. údaj o
    • podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě
    • podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo
    • jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.

Návrh na zápis do evidence podává osoba, která je podle zákona oprávněna podat návrh na zápis do veřejného rejstříku. Návrh je možné vyplnit pouze elektronicky!

Přidejte se k 1 500+ podnikatelům

Dostávejte skvělé informace a tipy pro ochranu a rozvoj vašeho podnikání. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Jak rozpoznat skutečného majitele?

Důležitá je rovněž informace, jak skutečného majitele rozpoznat. Jedná se o fyzickou osobu, která může přímo nebo nepřímo vykonávat rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

Sankce “zatím” nehrozí, ale…?

Drobným nedostatkem evidence skutečných majitelů je fakt, že zatím nejsou stanoveny žádné přímé sankce při nesplnění povinnosti zápisu. Je však možné předpokládat, že nesplnění povinnosti může mít faktické dopady na právnickou osobu při jednání s orgány veřejné správy, například při vyřizování žádostí. Novela se rovněž dotkla zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatelé mají dle tohoto zákona nejprve ověřovat dodavatele v evidenci údajů o skutečných majitelích a až poté se informovat u samotného dodavatele. V praxi by tedy absence dodavatele v evidenci údajů mohla znamenat vyloučení ze zadávacího řízení.

Raději svoji povinnost splňte!

Na každý pád je tedy přítomnost zápisu v evidenci údajů přínosná. Všem osobám s touto povinností navíc svědčí možnost provést zápis bezplatně, a to do konce roku 2018. Od 1.1.2019 bude účtován soudní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Chcete pomoci se zápisem do evidence údajů o skutečných majitelích? Uděláme to za Vás!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Nezapomeňte na zápis do evidence údajů o skutečných majitelích

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!