Ochrana osobnosti

Ochrana osobnosti je právo, jehož úkolem je zabezpečit ochranu morální i tělesné celistvosti jednotlivé fyzické osoby jako podmínku její existence. Patří sem právo na ochranu života a zdraví, právo na občanskou čest a lidskou důstojnost, právo na jméno či právo na ochranu soukromí.

Právo na ochranu osobnosti je v České republice garantováno na ústavní úrovni ve formě Listiny základních práv a svobod. Podrobněji pak zakotveno v jednotlivých zákonech jako je občanský zákoník, zákon o ochraně osobních údajů, trestní zákoník, zákoník práce, evropské nařízení GDPR, ale i další právní předpisy.

Právo na ochranu osobnosti není právem absolutním, nýbrž relativním, proto může dojít ke kolizi s jinými právy. Pokud ke kolizi dojde, bude čistě na rozhodnutí soudu, které právo upřednostní. V případě, že soud dojde k závěru, že došlo k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnosti fyzické osoby, je možné, aby soud svým rozhodnutím ustanovil upuštění od těchto neoprávněných zásahů, odstranění následků tohoto neoprávněného zásahu a v případě nemajetkové újmy i k přiměřenému zadostiučinění  (nejčastěji ve formě veřejné omluvy, pokud by byla shledána jako nedostatečná, tak i ve formě finanční kompenzace).

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!