Správní záležitosti

Jaké máte možnosti obrany proti správnímu orgánu?


U správních řízení je vždy klíčové dát si pozor na lhůty. Pokud je lhůta prošvihnuta, možnosti na další obranu jsou velmi omezené. Je tedy důležité vždy v každé fázi správního řízení využít ten správný nástroj. Od odporu, přes odvolání, správní žalobu, nebo stížnost proti postupu správního orgánu. A i samotný nástroj je nezbytné využít správně, aby přinesl co největší efekt.

Máme rozsáhlé zkušenosti s využíváním jednotlivých nástrojů a s obranou proti úřadům až po nejvyšší soudní instanci. Kromě vypracování jednotlivých dokumentů vás můžeme v celé věci vždy zastoupit. Variantu zastoupení většinou i preferujeme, protože se můžeme postarat o to, že vše opravdu proběhne tak, jak má.

Přestupky a problém s úřady

Přehled a ceny služeb v kategorii správní záležitosti


Odpor proti příkazu správního orgánu

Byl vám doručen příkaz k zaplacení pokuty nebo obsahující jiný správní trest? Sepíšeme za vás odpor se všemi podstatnými náležitostmi a zajistíme, aby byl podán včas.
od 5 490 Kč
Více informací

Odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty

Pokud vám byla správním rozhodnutím uložena pokuta, nemusí to být konec – sepíšeme za vás skvělé odvolání se všemi náležitostmi a zajistíme, aby bylo podáno včas.
od 5 490 Kč
Více informací

Odvolání proti správnímu rozhodnutí

Nesouhlasíte se správním rozhodnutím a chcete se bránit? Sepíšeme za vás odvolání a zajistíme, aby mělo všechny potřebné náležitosti a bylo podáno v zákonné lhůtě.
od 6 490 Kč
Více informací

Správní žaloba proti správnímu rozhodnutí

Nevyhověl správní orgán vašemu odvolání či rozkladu? Sepíšeme za vás správní žalobu a zastoupíme vás v soudním řízení!
od 7 490 Kč
Více informací

Stížnost proti nevhodnému chování úředních osob

Pokud jste se stali obětí nevhodného chování úřední osoby, sepíšeme za vás proti takovému jednání stížnost. Neslušné chování úředních osob by nemělo být tolerováno!
od 4 490 Kč
Více informací

Stížnost proti postupu správního orgánu

Nenecháme správní orgán, aby vás krátil na vašich právech nezákonným postupem – vyhotovíme pro vás stížnost proti jeho postupu.
od 5 490 Kč
Více informací

Zastoupení v řízení o přestupku

Bylo vám doručeno oznámení o zahájení řízení o přestupku? Nemusíte se bát, my vás v přestupkovém řízení zastoupíme!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Žaloba proti správnímu orgánu za způsobenou škodu

Pokud se cítíte poškozeni rozhodnutím správního orgánu, sepíšeme pro vás příslušnou žalobu a zajistíme, aby byla podána včas a příslušnému soudu.
od 7 490 Kč
Více informací

Žádost o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem

Pomůžeme vám domoci se náhrady škody, kterou vám způsobil správní orgán svým nesprávným postupem – podáme za vás žádost a v daném řízení vás zastoupíme.
od 6 490 Kč
Více informací

Žádost o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím

Způsobilo vám rozhodnutí správního orgánu či soudu škodu, protože bylo nezákonné? Pomůžeme vám uplatnit váš nárok na její náhradu!
od 6 490 Kč
Více informací

Kasační stížnost proti rozsudku správního soudu

Nejste spokojeni s rozsudkem správního soudu a chcete se bránit? Sepíšeme vám kasační stížnost a zastoupíme vás před Nejvyšším správním soudem!
od 8 990 Kč
Více informací

Námitky proti opatření obecné povahy

Nesouhlasíte s opatřením obecné povahy tak, jak bylo zveřejněno, a chcete se bránit? Sepíšeme za vás námitky a podáme je k příslušnému orgánu k vyřízení.
od 5 490 Kč
Více informací

Podání oznámení o přestupku

Chcete oznámit protiprávní jednání, ale nevíte, jak to udělat, aby mělo všechny potřebné náležitosti? My ho za vás sepíšeme!
od 2 490 Kč
Více informací

Pomoc při podání vysvětlení správnímu orgánu

Poradíme vám, co můžete čekat, jak se zachovat a jaká jsou vaše práva. Také vás zastoupíme v samotném řízení.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Připomínky proti návrhu opatření obecné povahy

Byl zveřejněn návrh opatření obecné povahy, který vás omezuje v běžném způsobu života či na jiných vašich právech? Budeme je bránit sepsáním připomínek!
od 4 490 Kč
Více informací

Rozklad proti rozhodnutí ústředního správního orgánu

Sepíšeme za vás rozklad proti rozhodnutí ministerstva i jiného ústředního správního orgánu a zajistíme, aby vaše práva nebyla nijak krácena.
od 6 490 Kč
Více informací

Zastoupení advokátem při úřední kontrole

Přišla vám do společnosti úřední kontrola a nejste spokojeni s výsledkem této kontroly nebo s jednáním kontrolora? Máte právo se bránit!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Zastoupení při ústním jednání před správním orgánem

Přišlo vám předvolání k ústnímu jednání ve správním řízení? My vás při něm zastoupíme, abyste mohli uplatnit všechna svá práva!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Poradíme vám, o které informace můžete státní orgány žádat a sepíšeme za vás žádost, která bude odpovídat všem zákonným požadavkům.
od 3 490 Kč
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují