fbpx

Smlouva o dílo, na co si dát pozor a kdy ji budete potřebovat?

Smlouva o dílo, na co si dát pozor a kdy ji budete potřebovat?

Když potřebujete smlouvu o dílo

V životních situacích, kdy potřebujete, aby Vám někdo zhotovil určitou věc na míru, neuzavřete se zhotovitelem kupní smlouvu, ale smlouvu o dílo. Dílem se totiž rozumí zhotovení určité věci, její údržba, oprava nebo úprava.

Kupní smlouva a smlouva o dílo je něco jiného

Rozlišit dílo od kupní smlouvy může být v některých situacích velmi těžké. Strany smlouvy o dílo se nazývají zhotovitel a objednatel. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Závazek z kupní smlouvy pro prodávajícího je předmět koupě odevzdat a pro kupujícího zaplatit kupní cenu. Kritériem pro rozlišení toho, zdali se jedná o kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo je materiál a výkon činnosti. O smlouvu o dílo půjde vždy, pokud podstatnou část materiálu potřebného ke zhotovení dodá objednatel a pokud podstatná část plnění spočívá ve výkonu činnosti.

Parametry smlouvy o dílo

Jak již bylo řečeno, stranami smlouvy o dílo jsou zhotovitel a objednatel. Jestliže je provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele, musí dílo provést osobně nebo alespoň pod svým osobním dohledem. Také pokud by zhotovitel zemřel, závazek ze smlouvy o dílo by zanikl. Naopak smrt objednatele způsobí zánik závazku pouze v případě, že je jeho splnění vzhledem ke smrti zbytečné nebo nemožné. Zhotovitel má právo požadovat po objednateli potřebnou součinnost, která je nutná k provedení díla (např. při výrobě obleku na míru). Pro tuto součinnost poskytne objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel součinnost neposkytne, může zhotovitel po předchozím upozornění od smlouvy o dílo odstoupit.

Dohodnutá cena ve smlouvě o dílo

Smlouva o dílo musí také samozřejmě obsahovat určení ceny za provedení díla. Cena může být stanovena trojím způsobem. Jednak pevnou částkou, odhadem, anebo odkazem na rozpočet. Pokud je cena stanovená odhadem a zhotovitel ví, že ji bude muset podstatně překročit, musí to oznámit objednateli bez zbytečného odkladu a zároveň novou cenu odůvodnit. Jestliže tak neučiní, nemá zhotovitel právo na zaplacení rozdílu v ceně. Rozpočet ceny díla může být zaručený a pak nelze cenu jednostranně zvýšit, anebo nezaručený, kdy má objednatel právo odstoupit od smlouvy, pokud by se cena díla zvedla o více jak 10%.

Dokončení a převzetí díla

A kdy je vlastně dílo definitivně provedeno? Platí, že je tomu tak v okamžiku jeho dokončení a předání. Dílo lze předávat i po částech, jestliže to jeho povaha umožňuje. Jestliže si objednatel dokončené dílo nepřevezme bez zbytečného odkladu poté, co jej zhotovitel dokončí a vyrozumí jej o tom, může zhotovitel dílo prodat. Jestliže se rozhodne přistoupit k prodeji, vyrozumí o tom objednatele a poskytne mu náhradní měsíční lhůtu k převzetí věci. Pakliže si věc objednatel nepřevezme, může ji zhotovitel prodat. Výtěžek si ovšem ponechat nesmí. Ten připadne objednateli. Jestliže je objednatel neznámý nebo těžko dosažitelný a nepřihlásí se o dílo déle než šest měsíců, může věc zhotovitel prodat i bez předchozího vyrozumění. Částka však rovněž připadne objednateli.

Když dílo neodpovídá smlouvě nebo má vadu

A co dělat, pokud je dílo vadné a neodpovídá smlouvě? V takovém případě se věc reklamuje stejným způsobem, jako kdybyste ji koupili na základě běžné kupní smlouvy. Také máte nárok na stejná práva z vadného plnění, tedy buď na dodání nové věci, opravu věci, anebo na slevu z ceny věci. Objednatel však nemá právo požadovat provedení nového díla, pokud vadnou věc nelze vrátit zhotoviteli.

Další specifické náležitosti smlouvy o dílo

Právní úprava smlouvy o dílo přináší mnoho specifických institutů, nejrůznějších práv a nároků a rovněž postupů odlišných od kupní smlouvy. Je proto zcela klíčové si na počátku závazkového poměru mezi dvěma osobami ujasnit, o jakou smlouvu se jedná, protože z každé vyplývají odlišná práva a povinnosti. Případnému komplikovanému sporu můžete preventivně předejít kvalitní smlouvou s jednoznačnými definicemi a jasně stanovenými právy a povinnostmi.

Chcete vypracovat smlouvu o dílo, pomoci s reklamací nebo smlouvu o dílo zkontrolovat?

Můžete nás kontaktovat na infolince 601 303 666 nebo emailu info@azlegal.cz, nebo si můžete požádat o nezávaznou konzultaci vyplněním jednoduchého formuláře a my se Vám ozveme.


Smlouva o dílo, na co si dát pozor a kdy ji budete potřebovat?

Nenechte se překvapit! Přihlaste se k našim novinkám a získejte ZDARMA zajímavé ebooky!

pravni-rizika-pri-podnikani
12-rad-jak-nenaletet-podvodnikum

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

A také důležité informace, které by Vám něměly uniknout…

Třeba 12 rad, jak nenaletět podvodníkům!

Nebudeme Vám psát moc často a kdykoliv se můžete odhlásit. Samotný e-book pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!