Smlouva o dílo, na co si dát pozor a kdy ji budete potřebovat?

Když potřebujete smlouvu o dílo

V životních situacích, kdy potřebujete, aby Vám někdo zhotovil určitou věc na míru, neuzavřete se zhotovitelem kupní smlouvu, ale smlouvu o dílo. Dílem se totiž rozumí zhotovení určité věci, její údržba, oprava nebo úprava.

Kupní smlouva a smlouva o dílo je něco jiného

Rozlišit dílo od kupní smlouvy může být v některých situacích velmi těžké. Strany smlouvy o dílo se nazývají zhotovitel a objednatel. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Závazek z kupní smlouvy pro prodávajícího je předmět koupě odevzdat a pro kupujícího zaplatit kupní cenu. Kritériem pro rozlišení toho, zdali se jedná o kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo je materiál a výkon činnosti. O smlouvu o dílo půjde vždy, pokud podstatnou část materiálu potřebného ke zhotovení dodá objednatel a pokud podstatná část plnění spočívá ve výkonu činnosti.

Parametry smlouvy o dílo

Jak již bylo řečeno, stranami smlouvy o dílo jsou zhotovitel a objednatel. Jestliže je provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele, musí dílo provést osobně nebo alespoň pod svým osobním dohledem. Také pokud by zhotovitel zemřel, závazek ze smlouvy o dílo by zanikl. Naopak smrt objednatele způsobí zánik závazku pouze v případě, že je jeho splnění vzhledem ke smrti zbytečné nebo nemožné. Zhotovitel má právo požadovat po objednateli potřebnou součinnost, která je nutná k provedení díla (např. při výrobě obleku na míru). Pro tuto součinnost poskytne objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel součinnost neposkytne, může zhotovitel po předchozím upozornění od smlouvy o dílo odstoupit.

Dohodnutá cena ve smlouvě o dílo

Smlouva o dílo musí také samozřejmě obsahovat určení ceny za provedení díla. Cena může být stanovena trojím způsobem. Jednak pevnou částkou, odhadem, anebo odkazem na rozpočet. Pokud je cena stanovená odhadem a zhotovitel ví, že ji bude muset podstatně překročit, musí to oznámit objednateli bez zbytečného odkladu a zároveň novou cenu odůvodnit. Jestliže tak neučiní, nemá zhotovitel právo na zaplacení rozdílu v ceně. Rozpočet ceny díla může být zaručený a pak nelze cenu jednostranně zvýšit, anebo nezaručený, kdy má objednatel právo odstoupit od smlouvy, pokud by se cena díla zvedla o více jak 10%.

Přidejte se k 1 500+ podnikatelům

Dostávejte skvělé informace a tipy pro ochranu a rozvoj vašeho podnikání. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Dokončení a převzetí díla

A kdy je vlastně dílo definitivně provedeno? Platí, že je tomu tak v okamžiku jeho dokončení a předání. Dílo lze předávat i po částech, jestliže to jeho povaha umožňuje. Jestliže si objednatel dokončené dílo nepřevezme bez zbytečného odkladu poté, co jej zhotovitel dokončí a vyrozumí jej o tom, může zhotovitel dílo prodat. Jestliže se rozhodne přistoupit k prodeji, vyrozumí o tom objednatele a poskytne mu náhradní měsíční lhůtu k převzetí věci. Pakliže si věc objednatel nepřevezme, může ji zhotovitel prodat. Výtěžek si ovšem ponechat nesmí. Ten připadne objednateli. Jestliže je objednatel neznámý nebo těžko dosažitelný a nepřihlásí se o dílo déle než šest měsíců, může věc zhotovitel prodat i bez předchozího vyrozumění. Částka však rovněž připadne objednateli.

Když dílo neodpovídá smlouvě nebo má vadu

A co dělat, pokud je dílo vadné a neodpovídá smlouvě? V takovém případě se věc reklamuje stejným způsobem, jako kdybyste ji koupili na základě běžné kupní smlouvy. Také máte nárok na stejná práva z vadného plnění, tedy buď na dodání nové věci, opravu věci, anebo na slevu z ceny věci. Objednatel však nemá právo požadovat provedení nového díla, pokud vadnou věc nelze vrátit zhotoviteli.

Další specifické náležitosti smlouvy o dílo

Právní úprava smlouvy o dílo přináší mnoho specifických institutů, nejrůznějších práv a nároků a rovněž postupů odlišných od kupní smlouvy. Je proto zcela klíčové si na počátku závazkového poměru mezi dvěma osobami ujasnit, o jakou smlouvu se jedná, protože z každé vyplývají odlišná práva a povinnosti. Případnému komplikovanému sporu můžete preventivně předejít kvalitní smlouvou s jednoznačnými definicemi a jasně stanovenými právy a povinnostmi.

Chcete vypracovat smlouvu o dílo, pomoci s reklamací nebo smlouvu o dílo zkontrolovat?

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Smlouva o dílo, na co si dát pozor a kdy ji budete potřebovat?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!