Ukončení pojistné smlouvy podle občanského zákoníku. Díl 1.

V dnešní době působí na trhu mnoho pojišťoven nabízejících své pojistné služby. Rozdíl v nabídce však nemusí být pouze v ceně, ale také v kvalitě či rozsahu pojistných služeb. Může se proto stát, že naleznete pro Vás výhodnější produkt u jiné pojišťovny a budete chtít své stávající pojištění ukončit. Jestliže jste uzavřeli pojistnou smlouvu v písemné formě, je nutné učinit právní jednání směřující k ukončení pojistné smlouvy rovněž v písemné formě. Také je třeba upozornit, že níže popsaná pravidla platí pro pojistné smlouvy uzavřené po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tedy od 1. ledna 2014.

V praxi často s klienty narážíme na to, že pojišťovny někdy dělají vše možné i nemožné, jen aby ke zrušení pojistné smlouvy nedošlo. Proto je nutné dát si velký pozor na to, jak budete postupovat a na formální náležitosti dokumentů. Rádi Vám připravíme odstoupení od smlouvy nebo výpověď pojistné smlouvy na míru, případně Vás můžeme v celé věci zastoupit. Budete tak mít jistotu, že všechny kroky budou učiněny správně a ukončení pojistné smlouvy proběhne bez potíží.

Odstoupení od pojistné smlouvy

Jeden ze způsobů, a pravděpodobně ten méně používaný, jak ukončit pojistnou smlouvu, je odstoupení od pojistné smlouvy. Odstoupení od smlouvy je jednostranné právní jednání, což znamená, že jej může učinit odstupující sám, bez součinnosti nebo souhlasu pojišťovny. Spočívá v tom, že klient prostě své pojišťovně odstoupení od smlouvy oznámí v písemném dokumentu, ve kterém bude kromě výslovné formulace odstoupení od smlouvy uvedeno číslo pojistné smlouvy, od které je odstupováno, datum a nesmí chybět vlastnoruční podpis odstupujícího (lze samozřejmě použít i elektronický podpis nebo datovou schránku). Některé pojišťovny mají pro oznámení o odstoupení od smlouvy připravený formulář, který odstupující může, ale nemusí použít. Doručením, ať již pomocí poštovní přepravy, elektronické přepravy (v případě použití elektronického podpisu nebo datové schránky) nebo osobním dodáním na jakoukoliv pobočku pojišťovny, závazek zaniká.

Nenechte si uniknout skvělé tipy jako 4000+ našich spokojených uživatelů 

Zajímavé informace, díky kterým se naučíte sami chránit svá práva. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Na odstoupení od pojistné smlouvy máte 14 dní

Odstoupit od smlouvy tímto způsobem však může pouze spotřebitel, tedy ten, kdo uzavře smlouvu s pojišťovnou mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec výkonu svého povolání. Lhůta pro odstoupení je čtrnáct dní od uzavření pojistné smlouvy. O právu odstoupit od smlouvy musí pojišťovna pojistníka informovat před uzavřením smlouvy. Pokud tak pojišťovna neučinila, čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení běží od okamžiku, kdy pojišťovna pojistníka o tomto právu informuje. Tato lhůta bude zachována, pokud bude oznámení o odstoupení alespoň odesláno. To znamená, že nemusí být ve čtrnáctidenní lhůtě doručeno pojišťovně, stačí, pokud bude předáno k přepravě. Pro životní pojištění platí lhůta speciální, která je třicetidenní.

Po odstoupení vrátí pojišťovna odstupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něj na základě smlouvy přijala, a to ve lhůtě třiceti dnů. To stejné platí pro odstupujícího. Musí pojišťovně do třiceti dní vrátit vše, co od pojišťovny obdržel. Zřejmě nepůjde o peněžité prostředky, ale může se jednat o různé věcné dary, které obdržel při uzavírání smlouvy.

U krátkodobého pojištění ve lhůtě 14 ti dnů odstoupit nelze

Odstoupit od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě není možné u pojištění, jehož pojistná doba je kratší než jeden měsíc. Toto omezení se týká především cestovního pojištění nebo pojištění zavazadel a podobných krátkodobých pojištění.

Potřebujete pomoc s odstoupením od smlouvy od právníka?

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Ukončení pojistné smlouvy podle občanského zákoníku. Díl 1.

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!