Založení firmy u notáře

založení s.r.o.

Založení firmy, nebo říkejme raději přesněji obchodní korporace, která se zapisuje do obchodního rejstříku, je v dnešní době jednodušší než kdy dřív. Poté, co si obstaráte všechny potřebné podklady, celý proces zápisu pro Vás udělá notář. Oblast zakládání obchodních korporací je poměrně značně regulovaná, takže počítejte s tím, že k platnému založení a následnému vzniku obchodní korporace je zapotřebí obstarat určité náležitosti.

Uzavření společenské smlouvy ve formě notářského zápisu

K založení obchodní korporace dochází v momentě uzavření společenské smlouvy, která musí mít formu veřejné listiny (notářského zápisu). To je ten důvod, proč musí být vypracovaná notářem. Založením však obchodní korporace nevzniká. Okamžik vzniku je až zápis do obchodního rejstříku, který vede místně příslušný krajský soud.

Před tím, než půjdete za notářem, musíte si obstarat několik věcí. Pro to, abyste mohli založit obchodní korporaci a stát se jejími členy, musíte být trestně bezúhonní. Za bezúhonnou se považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, jestliže byl spáchán v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů.

Bez sídla firmy to nepůjde

Každá obchodní korporace potřebuje sídlo. Sídlo firmy může být na jakékoliv adrese, a pokud to nenaruší klid a pořádek v domě, může být sídlo i v bytě. Plná adresa sídla se zapisuje do obchodního rejstříku. Skutečné sídlo však může být jinde. To znamená, že na určité adrese může mít obchodní korporace zapsané sídlo a mít tam například zřízenou poštovní schránku, ale samotný obchodní závod (činnost společnosti) může být na adrese tzv. skutečného sídla. Pokud budete obchodní korporaci něco doručovat, můžete tak učinit jak na adresu skutečného sídla, tak na adresu sídla zapsaného do obchodního rejstříku. Na druhou stranu pokud se někdo dovolává zapsaného sídla (např. tam doručuje), nemůže obchodní korporace namítat, že má skutečné sídlo jinde. Pro úspěšné založení obchodní korporace potřebujete souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla na této adrese.

Souhlas se zápisem jako statutárního orgánu

Další dokument, který musíte k notáři přinést, je čestné prohlášení, že souhlasíte se zápisem jako statutárního orgánu do obchodního rejstříku. V čestném prohlášení je uvedeno, že splňujete podmínky pro výkon funkce statutárního orgánu. Zejména prohlašujete, že jste zletilí, plně svéprávní, trestně bezúhonní, a že u Vás nebyl osvědčen úpadek.

Přidejte se k 1 500+ podnikatelům

Dostávejte skvělé informace a tipy pro ochranu a rozvoj vašeho podnikání. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Sepsání společenské smlouvy u notáře

Když máte tyto tři věci, můžete na návštěvu k notáři. Ten sepíše společenskou smlouvu ve formě notářského zápisu se všemi jejími náležitostmi. Na základě společenské smlouvy vzniká zakladatelům (společníkům) závazek splnit vkladovou povinnost. Musí tedy do obchodní korporace vnést vklady, které budou tvořit základní kapitál. Vklad se vkládá do obchodní korporace za účelem vzniku účasti v této korporaci. Protože k tomuto právnímu jednání dochází před vznikem obchodní korporace, musí za ni jednat její zástupce, který se označuje jako správce vkladu. Ten předměty vkladů přijímá a vydává potvrzení o jejich splacení a prohlášení o splnění vkladové povinnosti, které budete potřebovat při zápisu obchodní korporace do obchodního rejstříku. Mezi jeho další povinnosti patří správa vkladu až do vzniku obchodní korporace. Správce vkladu u banky zřídí běžný účet pro složení základního kapitálu. Tento účet je speciální v tom, že s prostředky na něj vloženými nelze volně disponovat, mohou být použity pouze na úhradu výdajů souvisejících se vznikem obchodní korporace.

Následně je nutné ohlášení právnické osoby na živnostenském úřadě, pokud chce provozovat živnost ohlašovací. Jestliže chce provozovat živnost koncesovanou, podá žádost o vydání koncese.

Zápis společnosti do obchodního rejstříku

Když máte splněnou vkladovou povinnost, můžete přejít k samotnému zápisu obchodní korporace do obchodního rejstříku. Návrh na zápis musí být podán do šesti měsíců od založení obchodní korporace, jinak se nastalá situace bude posuzovat jako odstoupení zakladatelů od společenské smlouvy. Zápis do obchodního rejstříku provede notář, který sepsal společenskou smlouvu, pomocí dálkového přístupu, a to bez zbytečného odkladu, pokud jsou splněny všechny podmínky pro zápis. Po zápis společnosti pak nezapomeňte na registraci u příslušného finančního úřadu.

Chcete založit firmu u notáře? O vše potřebné se postaráme za Vás!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Založení firmy u notáře

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!