fbpx

Záruční doba podle občanského zákoníku

Koupíte si v obchodě, ať již kamenném nebo internetovém, nějaké zboží, které po určité chvíli ztratí svoji kvalitu a začne mít vady. Pokud se vada projeví v záruční době, můžete zboží reklamovat a tím uplatnit své právo z vadného plnění.

Zákonná odpovědnost za vady vs. záruka

Je nutné podotknout, že ne vždy, když osoba uplatňuje svá práva z vadného plnění, činí tak díky záruce. Vedle záruky totiž existuje i zákonná odpovědnost za vady. Právní režim těchto institutů je odlišný. Jak již vyplývá z názvu, zákonná odpovědnost za vady je daná zákonem. Uplatnit právo z vadného plnění na základě odpovědnosti za vady lze obecně do šesti měsíců od koupě. U spotřebního zboží je pak reklamační lhůta prodloužena na 24 měsíců. Občanský zákoník tedy přímo zvýhodňuje spotřebitele. Podnikatel naopak může reklamovat pouze šest měsíců od zakoupení zboží. Plnění má vadu, zejména pokud nemá ujednanou jakost, není-li dodáno ujednané množství nebo pokud vznikne vada z použití věci.

Do 6 měsíců musí prokazovat neexistenci vady v době převzetí zboží prodávající, pak již kupující

Doba šesti měsíců od převzetí zboží je pro reklamaci velmi důležitá, jelikož platí vyvratitelná domněnka, že zboží mělo vadu již v době převzetí, pokud se projevila právě do oněch šesti měsíců. Tímto je tedy přeneseno důkazní břemeno, což znamená, že kupující nemusí prokazovat, že má zboží vadu, protože její existence se předpokládá. Naopak důkazní břemeno má prodávající, který chce-li se odpovědnosti za vady zprostit, musí dokázat, že zboží bylo při převzetí zákazníkem bezvadné a vadu způsobil kupující sám jeho užíváním.

Nenechte si uniknout skvělé tipy jako 4000+ našich spokojených uživatelů 

Zajímavé informace, díky kterým se naučíte sami chránit svá práva. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Záruka vzniká na základě dohody smluvních stran

Od zákonné odpovědnosti za vady se liší záruka, přestože jsou tyto pojmy veřejností často považovány za jedno a totéž. Zárukou se prodávající zaručí, že zboží bude po určitou dobu po koupi způsobilé pro použití k ujednanému účelu, a že si udrží ujednané vlastnosti. Záruka nevzniká přímo ze zákona, ale na základě dohody smluvních stran. Prakticky však půjde spíše o prohlášení ze strany prodávajícího o tom, že poskytuje záruku. Takové prohlášení bývá obsaženo v kupní smlouvě, obchodních podmínkách, reklamačním řádu, záručním listu, ale i na obalu výrobku nebo v reklamě. Jak vyplývá z podstaty záruky, není záruční doba zákonem stanovena a je čistě na prodávajícím, jak dlouhou záruku zákazníkům poskytne. Rovněž není rozhodující, zdali zboží určitou vadu mělo již v době převzetí, anebo jestli se vyskytla až v záruční době. Záruka může být také sjednána pouze na určité specifické vlastnosti zboží. Nemusí se tedy vztahovat na celý výrobek a na všechny vady, které se na něm projeví.

Chcete pomoci s řešením záruky? Pomůžeme Vám!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Záruční doba podle občanského zákoníku

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!