Zastoupení na základě plné moci a kdy se můžete nechat zastoupit?