Co by měla obsahovat darovací smlouva na nemovitost?

Darovací smlouva je dnes hojně využívanou možností, jak převést nemovitost. Vždyť právě darovací smlouvou lze převést vlastnické právo k nemovitosti nejen na své blízké, ale na kohokoliv chcete. Nejčastěji se darovací smlouva využívá ale k darování v rámci rodiny, ve vztahu rodič – potomek, či prarodič – vnuk, spolu se zřízením věcného břemene doživotního užívání.

Nezbytné náležitosti darovací smlouvy

Darovací smlouva musí obsahovat určité zákonné náležitosti, které je třeba v každém případě dodržet. První a velmi důležitou náležitostí je fakt, že darovací smlouva musí být uzavřena písemně. Dále se jedná o přesnou identifikaci smluvních stran – dárce a obdarovaného, tj. jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, případně korespondenční adresa a rodné číslo. Dále je třeba konkrétně vymezit předmět darovací smlouvy – tedy pozemek, dům, či bytovou jednotku, aby mohla být v evidenci katastru nemovitost převedena. V případě, že se dům či zahrada nachází na více pozemcích a chcete dům i zahradu darovat jako celek, je třeba přesně vymezit a vyjmenovat konkrétní pozemky. Stejně tak, u bytové jednotky je třeba nezapomenout na spoluvlastnický podíl příslušející k jednotce. Poslední, a velmi důležitou součástí darovací smlouvy je projev vůle dárce nemovitost darovat, jakož i projev vůle obdarovaného tento dar přijmout. Samozřejmostí jsou podpisy zúčastněných, které musí být na vyhotovení, které je určené pro potřeby katastrálního úřadu úředně ověřeny.

Absence jedné z jakékoli výše vyjmenovaných náležitostí může přinést problémy při řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a průtahy, které jsou nepříjemné jak pro osobu dárce, tak pro osobu obdarovaného.

Věcné břemeno doživotního užívání zajistí dárci klidné spaní

Spolu s darováním nemovitosti je možné, a běžně se tak děje, sjednat i věcné břemeno doživotního užívání, které opravňuje dárce, aby předmětnou nemovitost mohl užívat do své smrti. V případě větších nemovitostí je naprosto obvyklé, že je věcné břemeno sjednáno pouze na určité části nemovitosti, které budou přesně specifikovány jak v darovací smlouvě, tak také v návrhu na vkladu. Toto věcné břemeno je totiž typicky zapsáno do katastru nemovitostí.

Naše nemovitostní a další tipy si nenechá ujít již 4000+ spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Bez návrhu na vkladu do katastru nemovitostí nemovitost nepřevedete

Návrh na vklad vlastnického práva je důležitou součástí celého procesu darování. Vlastnické právo totiž na obdarovaného nepřechází podpisem darovací smlouvy, nýbrž vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Návrh na vklad vlastnického práva se podává prostřednictvím formuláře, který je možné vyplnit na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Podání návrhu na vklad na podatelně konkrétního katastrálního úřadu podléhá nově od začátku roku 2020 zvýšenému správnímu poplatku ve výši 2.000,- Kč. Spolu s návrhem na vklad se v příloze přikládá právě darovací smlouva s úředně ověřenými podpisy.

Jak je to s darovací daní?

Jednou z nejčastěji pokládaných otázek při darování nemovitosti je daň, konkrétně „daň darovací“. Tu můžeme nalézt v § 10 zákona o daních z příjmů. Ve většině případů se však taková daň neplatí, jelikož jsou od této daně osvobozeny bezúplatné příjmy mezi příbuzným v linii přímé (typicky pak rodič/dítě) či vedlejší (například strýc/synovec) a bezúplatné příjmy mezi osobami, které spolu sdílejí domácnost déle než jeden rok. Samozřejmostí pro obdarovaného je pak daň z nemovitých věcí, kterou musí po nabytí vlastnického práva hradit každý rok předem. Darování nepodléhá dani z nabytí nemovitých věcí, jelikož tato daň se uplatní pouze v případě úplatných příjmů.

Jak darovat nemovitost a na co si dát pozor?

Pokud potřebujete vypracovat darovací smlouvu spolu s návrhem na vklad do katastru nemovitostí, obraťte se na naši kancelář!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Co by měla obsahovat darovací smlouva na nemovitost?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!