Co je to podnájemní smlouva na nemovitost a jaké má pro koho výhody a nevýhody?

podnájemní smlouva

Často se v praxi setkáváme s tím, že si lidé pletou pojmy v rámci nájmu, popřípadě podnájmu bytu, a někdy tyto pojmy považují za synonyma. To samozřejmě neplatí a jedná se o dva naprosto odlišné instituty práva, které podrobně upravuje občanský zákoník.

Co je nájem a co je podnájem?

Nájem vzniká v případě, že se pronajímatel (vlastník nemovitosti) zavazuje přenechat nájemci nemovitosti k dočasnému užívání, který se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

Podnájem naopak vzniká u nemovitostí, u kterých již existuje nájem a jde tedy o právní vztah mezi nájemcem (tedy toho, kdo si pronajmul od vlastníka určitou nemovitost) a podnájemcem. S vlastníkem bytu tak podnájemce právně nepojí žádný vztah. To ale také znamená, že je podnájem závislý na nájmu, když dle příslušných ustanovení podnájem končí společně s nájmem. V praxi to však také znamená, že podnájemce nepožívá tak vysokou právní ochranu a občanský zákoník mu připisuje mnohem méně práv než nájemce.

Podnájem je v praxi často využíván v družstevních nemovitostech, jelikož nájemní smlouvu podepisujete vy s konkrétním družstvem a pokud chcete družstevní byt pronajmout, nezbývá vám nic jiného, než využít podnájmu. Problém ovšem může nastat, když družstvo nechce udělit souhlas s podnájmem bytu, přičemž je nutné tento úmysl družstvu oznámit. Je žádoucí také detailně prostudovat stanovy a zjistit, jaké podmínky má družstvo stanovené pro podnájem bytových jednotek. Družstvo totiž může ve svých vnitřních předpisech omezit podnájem a to tak, že například zakáže podnájem cizincům, povinnost platit družstvu poplatek za podnájem a podobně.

Naše nemovitostní a další tipy si nenechá ujít již 4000+ spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Nájem, podnájem a spolubydlení

Dále lze podnájmu využít při spolubydlení, tedy v situaci, kdy má jeden z obyvatelů nemovitosti uzavřenou nájemní smlouvu s vlastníkem a nájemce má zájem byt sdílet s dalšími osobami. V tomto okamžiku přijde na řadu podnájem a nájemce uzavře s podnájemníkem smlouvu. Tento proces má však své zákonné mantinely. V případě, že nájemce v bytě trvale bydlí, může dát část bytu do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele (ale je samozřejmě povinen nahlásit zvýšení počtu osob žijících v bytě, a to bez zbytečného odkladu). V případě, že nájemce byt trvale neobývá, je třeba písemného souhlasu pronajímatele k podnájmu. Pokud tak neučiní, hrubě poruší svou povinnost, což může mít za následek výpověď nájmu ze strany pronajímatele.

Jak již bylo výše zmíněno, ve vztahu nájemce – podnájemník má mnohem slabší postavení právě podnájemník. Ten může vypovědět smlouvu ihned a bez udání důvodu, pokud se strany nedohodnou jinak či lze nastavit jiné lhůty než ty uvedené v zákoně atd. V tomto ohledu má podnájemník větší svobodu, na druhou stranu výše uvedené platí i naopak. Platí tedy, že podnájemce může být celkem snadno vykázán z bytu a dále má nájemce větší svobodu při tvoření smlouvy a jejích podmínek.

Pokud potřebujete pomoci s vypracováním nájemní či podnájemní smlouvy nebo potřebujete právní radu v oblasti nemovitostí, obraťte se na naši kancelář a naši specializovaní právníci vám s jejich přípravou či odpovědí rádi pomohou!

S veškerými záležitostmi v oblasti nájmu a podnájmu se na nás můžete s důvěrou obrátit!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Co je to podnájemní smlouva na nemovitost a jaké má pro koho výhody a nevýhody?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!