Co je to postoupení smlouvy a kdy je možné ho využít?

postoupení smlouvy

Pokud dva a více subjektů mezi sebou uzavřou smlouvu a touto smlouvou mezi sebou založí závazkový vztah, nemusí vždy platit, že tyto subjekty musí zůstat navždy stejné. Ke změně subjektu smluvního vztahu může dojít např. přechodem práv a povinností v případě dědictví či jiného právního nástupnictví či na základě právního jednání subjektů závazkového vztahu.

Co je to postoupení smlouvy?

Postoupení smlouvy je právě takovým volním jednáním, které umožní změnu subjektu závazkového vztahu založeného smlouvou. Původní smluvní strana označovaná jako postupitel uzavře smlouvou s třetí osobou označovanou jako postupník. Práva ze smlouvy pak přejdou z postupitele na postupníka. Podmínkou postoupení je souhlas postoupené smluvní strany, která v závazkovém vztahu zůstává a je postoupením dotčena nepřímo, protože bude nadále jednat s jinou protistranou.

Kdy se postoupení smlouvy může hodit v praxi?

Nejčastěji v obchodním styku, např. když docházejí ke změně odběratelů či dodavatelů, přičemž tuto změnu iniciuje odcházející smluvní strana, která se stává postupitelem. Běžně i u nájmu bytu či domu k bydlení, kdy nájemník místo dání výpovědi a často i za odměnu postupuje se souhlasem pronajímatele nájemní smlouvu třetí osobě. Při změně vlastníka či nájemníka nemovitosti, kdy dochází k „přepisu energií a služeb“, tento lidově přepis je pak z právního hlediska rovněž postoupením smlouvy, kde je postoupenou stranou dodavatel energií či služeb. Postoupení se také hodí v případech, když třeba máte pohledávku za dlužníkem a vy sami nechcete takovou pohledávku vymáhat a chcete ji třeba prodat (často se můžeme setkat s tzv. postoupením pohledávky).

Jak správně řešit pohledávky a další skvělé tipy si nenechá uniknout 4000+ našich spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Postoupení smlouvy se tedy hodí kdykoliv, kdy chtějí smluvní strany jednu ze stran „vyměnit“ za třetí osobu dosud stojící mimo závazek. Postoupení smlouvy přitom může být bezúplatné i úplatné. Zejména v podnikatelských vztazích je pak úplatná podoba postupování velmi častá.

Vůči postoupené straně je postoupení smlouvy účinné jejím souhlasem. Souhlasila-li postoupená strana předem, je postoupení smlouvy vůči postoupené stran účinné, když jí postupitel postoupení oznámí nebo postupník postoupení prokáže. Postoupit nelze každou smlouvu, zejména v případě, kdy je plnění vázané na osobní vlastnosti postupitele a postoupením smlouvy by došlo k poškození práv postoupené strany.

Od postoupení smlouvy je nutné odlišit postoupení jednotlivých práv a povinností bez souvislosti s postoupením smlouvy. Např. kdyby pronajímatel bytu postoupil samotné právo na nájemné na třetí osobu, ale nadále jako pronajímatel fungoval.

Postoupení smlouvy či jednotlivých práv se někdy může velmi hodit. Rádi vám smlouvou o postoupení smlouvy vypracujeme na míru!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Co je to postoupení smlouvy a kdy je možné ho využít?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!