fbpx

Co se nesmí pokazit v darovací smlouvě?

Co se nesmí pokazit v darovací smlouvě?

Úspěšný proces darování nemovitosti je zakončen zápisem vlastnického práva nového vlastníka do katastru nemovitostí. S kvalitní a bezchybnou dokumentací je cesta k zápisu snadná. Možností, kde lze udělat při darování nemovitostí chybu, je však hodně.

Bez správné specifikace nemovitosti to nepůjde!

Každá smlouva musí mít přesně definované smluvní strany, aby nemohla vzniknout pochybnost o tom, kdo dané právní jednání činí. Kromě jména a příjmení musí být tedy ve smlouvě ještě alespoň rodné číslo či datum narození. Optimální je i adresa trvalého pobytu. Další nezbytností je přesná definice předmětu převodu. Toto je nejzrádnější částí celé smlouvy, která může způsobit nezdar zápisu do katastru nemovitostí. V předmětu převodu musí být přesně definovaná nemovitost, a to včetně budovy a pozemků, na kterých stojí, podílu na společných částech a čísel listů vlastnictví, ve kterých je nemovitost zapsána.

Chyby v návrh na vklad do katastru nemovitostí Vám mohou pěkně zavařit

Stejně tak pečlivě musí být připraven návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Musí obsahovat stejné údaje, jako darovací smlouva. Pokud je mezi oběma dokumenty nějaký rozpor, katastr zápis v evidenci neprovede a Vy budete muset celý proces opakovat. Také se může stát, že na převod některého spoluvlastnického podílu na pozemku zapomenete a převedete byt nebo dům bez pozemku. V takovém případě byste pak museli uzavřít dodatek k darovací smlouvě a podat nový návrh na vklad, abyste chybu napravili a převedli vše tak, jak má být.

Pozor také na správnou specifikaci účastníků darovací smlouvy

Při darování si rovněž dávejte pozor na majetkový režim převáděné nemovitosti. Je například velký rozdíl, zdali je nemovitost v podílovém spoluvlastnictví nebo například ve společném jmění manželů (SJM). Mnoho lidí si myslí, že praktický rozdíl u těchto dvou režimů není téměř žádný. To ovšem není pravda. Součástí SJM je vše, co manželé nabydou za trvání manželství, přičemž neexistují žádné definované podíly. S takovým majetkem nakládají oba manželé dohromady, takže musí být například oba dva stranou darovací smlouvy. Zároveň si nemohou navzájem mezi sebou věc převádět. Majetkový režim SJM lze upravit pouze notářským zápisem. Pozor, platí však, že to, co nabyde jeden z manželů darem, patří výlučně tomuto manželi a taková věc není součástí SJM. Oproti tomu u věci, která je v režimu podílového spoluvlastnictví, mají spoluvlastníci, kterými mohou být i manželé, přesně definované spoluvlastnické podíly, se kterými mohou libovolně nakládat, a to i bez souhlasu druhého spoluvlastníka. Při darování nebo přijímání daru si tedy musíte vždy uvědomit, v jakém majetkovém režimu nemovitost je a v jakém ji chcete po darování mít a tomu přizpůsobit určení smluvních stran, znění samotné smlouvy a návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Správné znění darovací smlouvy je také velmi důležité

Znění smlouvy také musí výslovně uvádět, co je obsahem právního jednání, tedy že dárce daruje předmět převodu obdarovanému a obdarovaný tento dar přijímá. Katastr by smlouvu bez podobného článku nemusel akceptovat. Rovněž pokud probíhá darování mezi příbuznými, musí se tyto rodinné vztahy ve smlouvě vyjasnit, protože jinak by na obdarované dopadla daňová povinnost zaplatit daň z příjmů ve výši 15%.

Nemovitost může být zatížena i právy třetích osob…

Při darování si dejte také pozor na různá práva, která jsou s nemovitostí spojená. Takovými právy mohou být věcná břemena, která jsou na převodu vlastnického práva nezávislá a nadále na nemovitosti váznou, nájemní smlouvy, jejichž předmětem nájem dané nemovitosti, nezanikají se změnou vlastníka věci, zástavní právo, které je-li zřízeno, zakládá povinnost získat souhlas zástavního věřitele s převodem vlastnického práva. Rovněž se může stát, že s bytem, z jehož vlastnictví vyplývá členství ve společenství vlastníků, je spojen nějaký dluh vůči společenství, který se změnou vlastnictví přechází na nového vlastníka.

Nechte starosti s darovací smlouvou na nás! Postaráme se o bezproblémový převod!

Můžete nás kontaktovat na infolince 601 303 666 nebo emailu info@azlegal.cz, nebo si můžete požádat o nezávaznou konzultaci vyplněním jednoduchého formuláře a my se Vám ozveme.


Co se nesmí pokazit v darovací smlouvě?

Nenechte se překvapit! Přihlaste se k našim novinkám a získejte ZDARMA zajímavé ebooky!

pravni-rizika-pri-podnikani
12-rad-jak-nenaletet-podvodnikum

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

A také důležité informace, které by Vám něměly uniknout…

Třeba 12 rad, jak nenaletět podvodníkům!

Nebudeme Vám psát moc často a kdykoliv se můžete odhlásit. Samotný e-book pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!