Jak postupovat v případě náhrady škody na zdraví?

Získejte náhradu škody při ublížení na zdraví

V běžném životě se může stát, že Vás někdo zraní a ublíží Vám na zdraví. V takovém případě se můžete domáhat náhrady škody. A na co všechno máte vlastně nárok? Pokud Vám někdo ublíží na zdraví, musí tento škůdce odčinit újmu peněžitou náhradou, která bude plně vyvažovat vytrpěné bolesti, ale také další nemajetkové újmy.

Úhrada nemajetkové újmy

Jestliže Vám ublížením na zdraví vznikla rovněž tzv. překážka lepší budoucnosti, tedy že kvůli ublížení na zdraví bude v budoucnu omezena nebo ztracena Vaše schopnost seberealizace, nahradí škůdce i ztížení společenského uplatnění. Další nemajetkovou újmou, kterou bude v určitých případech škůdce platit, jsou duševní útrapy. Celkem tedy existují tři okruhy náhrad při ublížení na zdraví – samotná peněžitá náhrada vyvažující plně vytrpěné bolesti, náhrada ztížení společenského utrpení a náhrada duševní útrapy. První dvě náhrady se hradí přímo poškozenému. Duševní útrapy jsou určeny pro rodinu a jejich smyslem je vyvážení utrpení, které by utrpěla při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví. Cílem odškodnění duševních útrap je reparace ve vztahu k vlastnímu traumatizujícímu zážitku.

Komplikovanější právní výklad u náhrady škody

Je nutné konstatovat, že právní úprava používá velké množství neurčitých pojmů, které nikde nedefinuje. To může zkomplikovat celý výklad problematiky náhrady při ublížení na zdraví. Dalším problémem je stanovení samotné výše finanční kompenzace. K tomuto účelu vydal Nejvyšší soud ČR dokument zvaný Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Jelikož se jedná pouze o metodické pokyny, nejsou formálně právně závazné, jelikož se nejedná o pramen práva. Faktická situace je však odlišná, jelikož v praxi tato metodika závazná bude, a to díky autoritě Nejvyššího soudu.

Metodika Nejvyššího soudu a bodový systém

Systém metodiky je tvořen bodovým systémem, který klasifikuje bolestivé stavy podle toho, jaké části těla postihují a jakým způsobem. Současně také vyjadřují míru bolesti jako tělesné a duševní strádání. Jednotlivá zranění lze tedy ohodnotit určitým počtem bodů. Míra finanční kompenzace je stanovena za každý jednotlivý bod a je to ve výši 1% hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok.

Nenechte si uniknout skvělé tipy jako 4000+ našich spokojených uživatelů 

Zajímavé informace, díky kterým se naučíte sami chránit svá práva. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Bodovým systémem stanovená kompenzace však může být ještě ovlivněna okolnostmi hodnými zvláštního zřetele, které se rovněž odčiňují. Takovými okolnostmi může být například úmyslné ublížení na zdraví nebo ublížení na základě diskriminace a mnoho dalších situací.

Náhrada materiální škody

Všechny výše uvedené náhrady však nejsou jedinou finanční kompenzací, kterou může škůdce hradit. S náhradou škody při ublížení na zdraví se pojí i náhrada materiální škody s tím spojená. Škůdce musí tedy uhradit účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví. Také škůdce může hradit náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Tato náhrada se hradí peněžitým důchodem ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před vznikem újmy a nemocenskou vyplácenou po dobu pracovní neschopnosti.

Vymáhání náhrady při ublížení na zdraví

Vymáhat náhradu můžete prostřednictvím civilní žaloby, ve které vyčíslíte celkovou výši požadované náhrady. Je vždy lepší žalobou požadovat částku několikanásobně vyšší. Nikdy si nemůžete být jistí, jak velkou náhradu soud přizná. Nemůže Vám ovšem přiznat vyšší částku, než jakou v žalobě navrhnete. Žaloba musí být samozřejmě doplněna o důkazy, které v tomto případě budou tvořit zejména lékařské posudky, ale velmi důležitým důkazem jsou také psychologické posudky. Újma při ublížení na zdraví přeci nemusí být pouze fyzického rázu.

Obecný nárok na náhradu škody se dozvíte ve videu níže

Chcete pomoci s řešením náhrady škody a jejím vymožením? Naši profesionálové jsou připraveni Vám pomoci!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Jak postupovat v případě náhrady škody na zdraví?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!